Hembygdsförsäkringen


Hembygdsförsäkringen är en medlemsförmån för föreningar anslutna till Sveriges hembygdsförbund. Grundförsäkringen som ingår i medlemsavgiften till Sveriges hembygdsförbund omfattar ansvars-, förmögenhetsbrotts-, rättsskydd och olycksfallsförsäkring.


Anlagda bränder utanför Örnsköldsvik

Natten mellan 4 och 5 februari brann Sörbygdegården i Skulnäs och IOGT-lokalen i Åte ner till grunden. Båda bränderna var troligtvis anlagda. Anlagd brand är ett allvarligt brott som kostar samhället över en miljard kronor per år. Totalt anläggs varje år över 10 000 bränder i Sverige, vilket är 40 %, av alla bränder enligt vissa källor.

Säker föreningsgård - en kostnadsfri distansutbildning

Image

Låt inte 2020 gå till spillo - gör något produktivt i höst! Säker föreningsgård är en kostnadsfri distansutbildning som kan genomföras när, hur och var du/ni vill. Syftet med utbildningen är att höja kunskaperna kring de vanligaste skaderiskerna i föreningsgården, hur dessa förebyggs och hur er försäkring gäller. Hur förebygger man brand-, vatten- och inbrottsskador? Vad är viktigt att tänka på inför uthyrning? Och vilka skyddskrav ställs på oss?

Välj mellan webbkurs och studiecirkel och certifieras som en ”Säker föreningsgård”. Som belöning får ni en självriskcheck värde 9 400 kr, giltig i tre år.

Studiecirkel i coronatider? Gör så här! 

Läs mer och anmäl er på sakerforeningsgard.se


Image

Skadeförebyggande arbete

Att värna om och skydda vårt kulturarv handlar i högsta grad om att förebygga att skador uppstår. Unika kulturhistoriska föremål, konstverk och byggnader kan aldrig helt ersättas vid en skada oavsett vilken skadeersättning som betalas ut. Genom att bedriva ett skadeförebyggande arbete kan föreningen också hålla nere sin försäkringspremie.

Rabatter

För att komma igång med skadeförebyggande arbete ges rabatter. Det handlar både om rabatt på investeringar och försäkringspremien.

Investeringsrabatt 

Säkerhetsrabatt på försäkringspremien


Teckna försäkring

Förutom grundförsäkringen kan föreningen välja att teckna försäkring för byggnader och verksamhet. I byggnadsförsäkringen ingår brand-, vatten-, inbrott- och maskinskadeförsäkring. Verksamhetsförsäkringen är försäkring av er lösegendom och omfattar brand-, vatten-, inbrott- och allriskförsäkring. Försäkringsärenden och skador som omfattas av Hembygdsförsäkringen ska alltid anmälas till Hembygdsförsäkringens kansli. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar i Halland.

Teckna försäkring


Ladda ner informationsmaterial

 

Allmänt

Image Säkerhetsrabatt (blankett)

Image Checklista för egenkontroll av elanläggning

Kolla våra hembygdsgårdar – om underhåll och förvaltning (Kontakta försäkringskansliet. Kan också beställas från SHF:s kansli). Läs mer om skriften i SHF:s webbutik

Brand:

Image Informationsblad om brand

Handbok för systematiskt brandskyddsarbete (digital).  Beställ kostnadsfritt från försäkringskansliet.

Vatten:

 

Inbrott:

 

Uthyrning:


Kontakta försäkringskansliet

Adress: Hembygdsförsäkringen, Östra Långgatan 30 A, 432 41 VARBERG
Telefon: 0200-22 00 55 – vardagar kl 8.30–16.00. Lunchuppehåll 12.00–13.00

Begränsade öppettider under sommaren (15/6–15/8) samt mellan jul- och trettondagshelgen: vardagar kl 09.00–12.00.

Adress:
Hembygdsförsäkringen
Östra Långgatan 30 A
432 41 VARBERG

Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2021-09-27 08:07:42) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2018-03-06 15:42:20) Kontakta föreningen