Skånes Hembygdsförbund

Välkommen!

Skånes hembygdsförbund är en ideell paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Våra 106 medlemsföreningar erbjuder årligen hundratals arrangemang och utställningar.  Själva arrangerar vi kurser och temadagar för våra medlemmar, men också publika evenemang. Vår styrelse och vårt kansli arbetar med att på olika sätt stötta och stärka våra medlemsföreningar, detta sker bl.a. med hjälp av ett årligt verksamhetsbidrag från Region Skåne. Se vad som händer i aktivitetskalendern här till höger eller använd listan över föreningar i vänstermenyn för att hitta till en förening nära dig!

Välkommen till Biskopens dag på Ivö!

Skånes hembygdsförbund bjuder på föredrag om medicinalväxter i medeltida klosterhagar, medeltidsmusik spelad på bland annat säckpipa samt guidad visning vid vår fornlämning Biskopskällaren! Ta med en kaffekorg och kom och fira Biskopens dag med oss söndagen den 9 juli kl. 14 – 16.

Mer om arrangemanget
Mer om Biskopskällaren

 

50:e omgången Lengertzpristagare utsedda!

2017 års kulturpris ur William Lengertz kulturprisfond går till Peter Wallström, konst, och Sven Rosborn, litteratur. Peter Wallström är målare och tecknare. Han får priset för att hans bilder ”utvecklas i betraktarens ögon till berättelser, historier eller sagor”. Sven Rosborn får litteraturpriset för boken ”Det medeltida Malmö – Detektivarbeten under mer än ett sekel i en gammal stads historia”.

Så här glada var de båda pristagarna när de tog emot priset i Degeberga hembygdspark i samband med invigningen av en utställning om stiftaren William Lengertz. Det är i år 50 år sedan Skånes hembygdsförbund delade ut priset för första gången. Besök gärna utställningen – den finns på plats under hela sommaren.

Mer om Lengertzpristagarna
Om Degeberga hembygdspark

20170606_131730-1Fotograf: 20170606_131730-1

Nya tider för hembygdsrörelsen

Sveriges Hembygdsförbund är en av Sveriges största folkrörelser med nära en halv miljon medlemmar. Vid stämman i Uddevalla i slutet av maj bestämdes att fokusområden under kommande år är förenings- och demokratiutveckling, barn och unga samt landskapets förändring i stad och landsbygd.

Efter remisser och ingående arbete, lett av bland andra Sven Jensén, ordförande för Skånes hembygdsförbund, antogs också en ny vision:

En levande hembygd öppen för alla
•vi ska värna kulturarvet över tid
•vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
•vi ska verka i lands- och stadsbygd
•vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling

Sven Jensén, ordförande för Skånes hembygdsförbund med 106 anslutna föreningar och Maria Norrfalk, nyvald ordförande för Sveriges Hembygdsförbund.Fotograf: Sven Jensén, ordförande för Skånes hembygdsförbund med 106 anslutna föreningar och Maria Norrfalk, nyvald ordförande för Sveriges Hembygdsförbund.

Sven Jensén, ordförande för Skånes hembygdsförbund med 106 anslutna föreningar och Maria Norrfalk, nyvald ordförande för Sveriges Hembygdsförbund.

Hembygdsbussen

Nu prövar vi ett nytt koncept kallat Hembygdsbussen. Under en heldag, den 11 juni, erbjuds familjer från Malmö att följa med på en resa till några av hembygdsrörelsens alla fantastiska miljöer. Det blir museer, väderkvarnar, tegelbruk och gamla brandbilar, men också bus och bad. Läs mer!

Nya medlemsföreningar!

Vi hälsar Norra Grönby mölleförening och Göinge Slåttersällskap varmt välkomna till vår växande skara!

På vägen mellan Norra Grönby och Lemmeströ ligger en ståtlig vindmölla av Holländare-typ. Möllan byggdes under drygt ett års tid, 1889 – 1890, och förvaltas idag av Norra Grönby mölleförening. Förutom att genomföra restaureringar och renoveringar av möllan håller föreningen även öppet hus på Möllornas Dag den 2 juli och vid förfrågningar. Läs mer på föreningens hemsida, där man även kan hitta en fin beskrivning av hur en vindmölla fungerar och till och med starta vingarna!

Pia SanderFotograf: Pia Sander

Göinge slåttersällskap ordnar föreläsningar och praktiska aktiviteter kring ängsskötsel, som denna liekurs som hölls i Broby 2015.

Göinge slåttersällskap bildades 2014, och arbetar både praktiskt och teoretiskt för slåtterängarnas bevarande. Genom att t.ex. delta i slåtterdagar och arrangera föredrag om lien och dess användning vill man förmedla kunskap om landskapsvård och ängens betydelse för den biologiska mångfalden. Sällskapet sammanställer även en välfylld aktivitetskalender över slåtterarrangemang, som man kan hitta på deras hemsida.

Fototävling – landskapande

Tävla med oss! Ta en bild där du tolkar temat ”landskapande”. Posta den på Instagram senast den 15 december 2017. Du kan vinna en halvdagskurs i landskapsfotografering med fotograf Sven Persson. Vi ser fram emot ditt bidrag!

Mer information och tävlingsvillkor

 

 

 

 

 

Tävlingen Hemliga landskap är avgjord!

Under Hembygdens år kunde man delta i vår fototävling Hemliga landskap. Bland femtio bidrag har nu fem vinnare utsetts. Första priset går till Berit ”Bi” Svanberg, och motiveringen lyder:

Berit ”Bi” Svanberg tilldelas första pris i Skånes hembygdsförbunds fototävling ”Hemliga landskap”. Hon får priset för att hon skapat ett mikrolandskap som öppnar blicken för det lilla landskapet, det obemärkta, som rymmer ljus och mörker, okänt och bekant. Bilden påminner oss om att ta sig tid att se. Utan snigeln hade den kunnat förväxlas med en flygbild över ett kanjonlandskap i en helt annan världsdel. Bilden har ett väl avvägt och välkomponerat utsnitt. De tre stenarna och snigelns placering skapar balans. Skarpa kantiga linjer omsluter en fulländad spiralvriden snäckform. Få element och en begränsad färgskala är andra kvalitéer. Förstapristagaren premieras också för den lilla text som följer med bilden; ”Du anar inte vilket jobb jag haft för att ta mig in här!”

"Du anar inte vilket jobb jag haft för att ta mig in här!" Foto: Berit "Bi" Svanberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fem vinnarna vinner en halvdagskurs med landskapsfotograf Sven Persson.

Här finns alla vinnarbilder och motiveringar.

Ny medlemsförening!

Med det nya året hälsar vi också Önnestadsortens hembygdsförening välkomna som ny medlemsförening! Föreningen har ca 250 medlemmar och i Önnestad, några km nordost om Kristianstad, förvaltar och visar man en ryggåsstuga. Man ger även ut en årsskrift och arrangerar  flera olika aktiviteter så som bildvisningar, Hembygdsdag och visningar av stugan. Hjärtligt välkomna till vår medlemsskara, som därmed består av 105 föreningar!

Önnestadsortens hembygdsföreningFotograf: Önnestadsortens hembygdsförening

Hembygdsstugan i Önnestad

Vårens kurser och arrangemang

Efter årsskiftet väntar en vår fylld med spännande kurser – berättaraktiviteter, folktro, digitala betalningssätt, kretsmöten, ordförandeträffar och mycket mer. Läs hela kursutbudet här.

Hembygdsrörelsen som röst och aktör i samhällsutvecklingen

Lyssna till ett panelsamtal om vad hembygder kan vara och om hembygdsrörelsen som röst och aktör i samhällsutvecklingen! Madeleine Brandin, arkitekt och författare, Kerstin Weman Thorell, journalist och Sven Jensén, ekolog och ordförande i Skånes hembygdsförbund, samtalar. Samtalet spelades in på Arkivcentrum Syd när Arkivens dag firades den 12 november.