Skånes Hembygdsförbund

Välkommen!

Skånes hembygdsförbund är en ideell paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Våra 105 medlemsföreningar erbjuder årligen hundratals arrangemang och utställningar. Själv arrangerar vi kurser och temadagar för våra medlemmar, men också publika evenemang. Vår styrelse och vårt kansli arbetar med att på olika sätt stötta och stärka våra medlemsföreningar, detta sker bl.a. med hjälp av ett årligt verksamhetsbidrag från Region Skåne. Se vad som händer i aktivitetskalendern här till höger eller använd listan över föreningar i vänstermenyn för att hitta till en förening nära dig!

Vinnare fototävling

Så har vi utsett våra vinnare i Instagram-tävlingen ”landskapande”. Fem kreativa personer har vunnit en halvdagskurs i landskapsfotografering med fotograf Sven Persson.
Grattis Yvonne, Caroline, Azzam, Hubert och Andreas!

Här finns juryns motiveringar (ny sida)

Inbjudan kretsmöten

Välkomna, alla medlemsföreningar, till vårens kretsmöten. De äger rum i åtta fantastiska miljöer mellan den 22 mars och den 12 april. Välkomna att anmäla er!

Inbjudan våren 2018

Kontext – nyheter

Till projektet KONTEXT – att låta tingen tala har vi knutit en projektsamordnare, sex kommuner och nio föreningar! Projektsamordnare Malin Pehrsson började den 1 januari. Burlövs kommun, med Bara härads hembygdsförening, Åstorps kommun, med Kvidinge sockens och Åstorps hembygdsföreningar, Klippans kommun, med Klippans och Riseberga-Färingtofta hembygdsföreningar, Svalövs kommun, med Röstånga turist- och hembygdsförening, Landskrona kommun, med Hvens och Rönnebergs härads hembygdsföreningar samt Osby kommun, med Osby hembygdsförening, är de som ska utveckla metoder för att berätta om föremål i hembygdsrörelsens samlingar och utställningar på nya sätt, för nya målgrupper. Men projektet är inte till bara för dessa föreningar och kommuner – det ska komma hela hembygdsrörelsen till del. Mer info kommer!

Mer om projektet

Nya på kansliet

Nu är vi fler på kansliet! Åsa Andersson arbetsprövar hos oss mellan november 2017 och maj 2018. Åsa är utbildad arkeolog och inbiten släktforskare. Hon går nu igenom vårt omfattande topografiska bibliotek och för in information om medlemsföreningarnas artiklarna i ett register. Malin Pehrsson är museolog och socialantropolog och kommer närmast från en tjänst på Kulturen i Lund. Hon är anställd som samordnare för projektet KONTEXT – att låta tingen tala, mellan januari 2018 och juni 2019.

Varmt välkomna båda två!

 

Utlysning 2018 – Evald Gustafssons minnesfond för skånsk byggnadskultur

2018 är Europaåret för kulturarv och Skånes hembygdsförbund firar 90 år. Med anledning av detta vill vi uppmärksamma en person som under sin livstid gjorde en stor gärning inom kulturmiljövården, Evald Gustafsson (1927-1993). Han var landsantikvarie i Malmöhus län 1962-1975, därefter länsantikvarie och slutligen överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. En minnesfond handhas av Skånes hembygdsförbund.

Ur Evald Gustafssons minnesfond för skånsk byggnadskultur delas i år ut ett stipendium på 50 000 kronor. Syftet är att möjliggöra eller belöna en kulturgärning, som främjar skånsk byggnadsvård, t.ex. genom forskning, opinionsbildning eller restaurering.

Ansökan med uppgift om det arbete/verk som avses samt uppgifter om hur medlen kommer att användas ska vara Skånes Hembygdsförbund tillhanda senast 20 mars 2018.

Ladda ner en pdf om utlysningen här.

50:e omgången Lengertzpristagare utsedda!

2017 års kulturpris ur William Lengertz kulturprisfond går till Peter Wallström, konst, och Sven Rosborn, litteratur. Peter Wallström är målare och tecknare. Han får priset för att hans bilder ”utvecklas i betraktarens ögon till berättelser, historier eller sagor”. Sven Rosborn får litteraturpriset för boken ”Det medeltida Malmö – Detektivarbeten under mer än ett sekel i en gammal stads historia”.

Så här glada var de båda pristagarna när de tog emot priset i Degeberga hembygdspark i samband med invigningen av en utställning om stiftaren William Lengertz. Det är i år 50 år sedan Skånes hembygdsförbund delade ut priset för första gången. Besök gärna utställningen – den finns på plats under hela sommaren.

Mer om Lengertzpristagarna
Om Degeberga hembygdspark

20170606_131730-1Fotograf: 20170606_131730-1

Hembygdsrörelsen som röst och aktör i samhällsutvecklingen

Lyssna till ett panelsamtal om vad hembygder kan vara och om hembygdsrörelsen som röst och aktör i samhällsutvecklingen! Madeleine Brandin, arkitekt och författare, Kerstin Weman Thorell, journalist och Sven Jensén, ekolog och ordförande i Skånes hembygdsförbund, samtalar. Samtalet spelades in på Arkivcentrum Syd när Arkivens dag firades den 12 november.

Boka vandringsutställning!

Nu erbjuder vi, tillsammans med Swelo Mediaproduktion och fotograf Sven Persson, en vandringsutställning på temat Skånes landskap i förändring. Utställningen är en berättelse i bilder med korta bildtexter. Till utställningen kan man också boka föredrag. Ni kan boka upp till 10 veckor till en kostnad av 250 kr/vecka.

Läs mer och boka era veckor!

 

 

 


Fosie, Malmö 1954-09-19 / 2013-08-20

Utanför Malmö togs den vänstra bilden 1954 i ett typiskt skånskt slättlandskap med pilevall och kyrkbyn Fosie i bakgrunden. Idag har Malmö expanderat kraftigt och Fosie ligger som en stadsdel i sydöstra delen av staden. Miljonprogrammets hyreshus byggdes på åkrarna och den gamla landsvägen har blivit en stadsgata omgiven av parkmark och planteringar. En omvandling av landskapet som är svår att föreställa sig utan bilderna.
© Sven Persson / swelo.se

 

Vilken roll spelar hembygdsrörelsen?

Vid vårens kretsmöten, det första redan i mitten av februari, går startskottet för en diskussion om hur hembygdsrörelsen kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Vilken uppgift bör hembygdsrörelsen ha, till skillnad från andra folkrörelser och organisationer? Det är Sveriges hembygdsförbund som initierat diskussionen som ska leda fram till en vision för hembygdsrörelsen 2030. Läs mer om visionsarbetet!

Tidsgeograferna – samarbete hembygdsförening och skola!

Vill ni utveckla ert samarbete med skolan kring er plats historia? Konceptet Tidsgeograferna kan vara en ingång! Det tar fasta på elevernas egen upplevelse av sin hembygd och kopplar samman den med platsens historia. Tidsgeograferna har tagits fram av Skånes hembygdsförbund och bekostats av Crafoordska stiftelsen. Under 2015 testades konceptet av en åk 6 på Parkskolan i Osby, tillsammans med Osby hembygdsförening. Nu finns en väska att låna för våra medlemsföreningar, med allt som behövs för att arbeta med skolan kring detta. Läs mer!