Nyheter

Adventskaffe

Hembygdsföreningen har beslutat att inte arrangera något Adventskaffe i Sockenstugan 2021.
Anledningen är den förväntade blandningen av åldrar på besökarna och vaccinationsgrad, samt svårigheten att upprätthålla ansvarsfulla avstånd vid den stora omsättningen av besökare.  

Ny dom rörande Malmgården

I maj upphävde Länsstyrelsen i Stockholm Sigtuna kommuns bygglovsbeslut för Malmgården 4 och 5. Länsstyrelsens beslut överklagades därefter av fastighetsägaren till Mark- och miljödomstolen. Dom i det målet förkunnades den 22/11, då Mark- och miljödomstolen avslog fastighetsägarens överklagande. Beslutet kan överklagas. Efter prövning avgörs om målet tas upp i Mark- och miljööverdomstolen.

 

Våra experter hjälper dig!

Begrip ditt hus bättre!
Funderar du på hur du bäst ska bevara och vårda ditt gamla hus? Eller är du nyfiken på husets historia?
Sigtuna hembygdsförening har flera experter både inom byggnadsvård och bebyggelsehistoria, som du kan använda som bollplank. Skicka ett mejl så hjälper vi dig! 

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]