Mark- och miljödomstolen stoppar planerna för Nobel Center


Pressmeddelande
Idag kom domen från Mark- och miljödomstolen kring planerna för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Rätten stoppar planerna och gör bedömningen att Stockholms stads detaljplan medför skada på den riksintressanta kulturmiljön.

Sveriges Hembygdsförbund, en av de parter som varit kritiska till detaljplanerna, är nöjd med rättens beslut.

- Det här är en viktig dom, säger Jan Nordwall generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund. Rätten har i fallet med Nobel Center bedömt att områdets status som riksintressant kulturmiljö har vägt tyngre än ett enskilt byggintresse. Domen stärker därmed skyddet för andra riksintressen i landet.

Anita Lundin, ordförande i Stockholms läns hembygdsförbund som varit en av de överklagande parterna i ärendet, är också nöjd med rättens beslut. Men hon är inte mot ett Nobel Center, bara det byggs på en annan plats:

- Unika värden i Stockholm har räddats och Blasieholmsudden kan nu användas på ett bättre sätt, för både stockholmarna och de som besöker vår vackra stad. Stockholms stadsmiljö visar stadens själ, och gör den attraktiv att bo, driva företag, jobba och turista i. Dessutom får vi nu en mer långsiktg lösning på trafiksituationen. Vi ser nu fram emot ett Nobel center på en annan plats i Stockholm, där det inte skadar eller raderar unika miljövärden.

För mer information, kontakta:
Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected]
www.hembygd.se/press


Sveriges hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll både för den lokala identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället.

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2018-05-22 12:41:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2020-10-12 11:18:23) Kontakta föreningen