Viktig dom om Nobel Centers framtid


Pressmeddelande

Imorgon faller mark- och miljödomstolens dom om detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Om rätten går på de överklagande miljöskyddsorganisationernas linje upphävs kommunens beslut om att anta planen. Då får man helt enkelt hitta en annan plats för uppförandet av Nobel Center.

En av de miljöskyddsorganisationer som överklagat detaljplanen för Nobel center är Stockholms läns hembygdsförbund. Tillsammans med Sveriges Hembygdsförbund anser de att detaljplanen för Nobel Center inte är förenligt med områdets status som riksintresse.

- Rättens dom kommer att visa vilket skydd landets riksintressen faktiskt har. Om rätten bortser från detta i domen kring Nobel Center kommer det få allvarliga konsekvenser för skyddet för alla andra riksintressen i landet, säger Jan Nordwall generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund.

De miljöskyddsorganisationer som överklagat detaljplanen är Stockholms läns Hembygdsförbund, Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik. Dessutom har Riksantikvarieämbetet i ett yttrande till mark- och miljödomstolen pekat på områdets värde som riksintresse.

För mer information, kontakta:
Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected]
www.hembygd.se/press


Sveriges hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll både för den lokala identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället.

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2018-05-21 08:12:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2020-10-13 05:29:06) Kontakta föreningen