Vattennära kulturmiljöer hotas


Pressmeddelande 7 oktober 2019

Enligt Naturvårdsverket har minst 25 procent av kulturmiljöerna vid vattendrag försvunnit eller förlorat kulturhistoriska värden de senaste 10-20 åren. Den här utvecklingen måste brytas menar Sveriges Hembygdsförbund i sitt nya Landskapsprogram som presenteras vid en konferens i Nora 11-12 oktober.

- Tusentals kvarn-, järnbruks- och industrimiljöer, samt flottningslämningar ligger i farozonen, kulturmiljöer som ofta betyder mycket för boende och företagare i bygden. Vi efterlyser en ökad helhetssyn och stärkt lokalt inflytande, säger Jan Nordwall generalsekreterare vid Sveriges hembygdsförbund.

På flera håll i landet har den statliga vattenförvaltningen skapat konflikter när olika intressen ställts mot varandra. Kravet på återställningen av vattendrag som syftar till att skapa fria vandringsvägar för fiskar medför att värdefulla kulturmiljöer riskeras att förstöras. Det har lett till högljudda protester, inte minst från hembygdsföreningar. Många menar att EU:s direktiv om god ekologiskt status i vattendrag har tolkats alltför hårt. Nu har Sveriges Hembygdsförbund tagit fram ett program där man beskriver vad som behöver göras.

- Hembygdsföreningar står för kunskap om miljöernas betydelse för lokalsamhället, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Som Sveriges största miljöorganisation vill vi medverka till en hållbar utveckling av natur- och kulturlandskapen, säger Jan Nordwall.

Landskapsprogrammet kommer att presenteras vid en landskapskonferens i Nora 11-12 oktober.

Kontakt

Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges hembygdsförbund, [email protected], 070-794 91 24
Michael Lehorst, kulturmiljöstrateg Sveriges hembygdsförbund, [email protected], 070-386 68 68
www.hembygd.se/press
www.hembygd.se/pressbilder

Konferens i Nora 11-12 oktober där programmet kommer att presenteras

www.hembygd.se/landskapskonferens2019

Är du journalist och vill bevaka konferensen på plats?

Kontakta Olov Norin, kommunikatör vid Sveriges hembygdsförbund: [email protected] 070-789 71 01

Fakta:

Naturvårdsverket
Mål i sikte – de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015 – volym 2 
”Många kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag är utsatta och förfaller. Upphört brukande, exploatering, igenväxning och bristande hänsyn i samband med biologisk återställning är några av hotbilder. En regional studie visar att minst 25 procent av kulturmiljöerna vid vattendrag har försvunnit eller förlorat kulturhistoriska värden de senaste 10-20 åren.” (s 36)
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6684-0.pdf?pid=15504
Mer fakta på: https://www.hembygd.se/admin/shf/edit/(page/34482)  (lösenord ”hembygd”)

Om hembygdsrörelse

I Sveriges finns över 2000 hembygdsföreningar som på olika sätt tar tillvara natur- och kulturlandskapen.

 

Sveriges hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med 2 000 föreningar och 420 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll både för den lokala identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället.

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2019-10-07 05:40:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2020-10-13 05:43:15) Kontakta föreningen