Sundsjö i Jämtland bäst i landet


Pressmeddelande 25 maj

Idag mottar Sundsjö hembygdsförening från Jämtland utmärkelsen Årets Hembygdsförening. Förutom äran och den positiva uppmärksamheten får föreningen 10 000 kr. Prisutdelningen går av stapeln ikväll i Östersund där Sveriges Hembygdsförbund i år har sin riksstämma.

- Med stort samhällsengagemang och en välkomnande attityd är Sundsjö hembygdsförening en värdig vinnare, säger Jan Nordwall.

Så här lyder juryns motivering: För viktiga och berömvärda insatser i samband med skogsbranden i Bräcke sommaren 2018. I en tid av kris visade föreningen prov på ansvarstagande, laganda och handlingskraft. Med sin breda verksamhet är föreningen viktig för den lokala gemenskapen. Genom att aktivt vända sig till nyinflyttade och ungdomar, visar föreningen att man lever efter hembygdsrörelsens vision om en levande hembygd öppen för alla.

- Det är ett omfattande arbete som landets 2050 hembygdsföreningarna lägger ner varje år. Vår statistik visar att föreningarna under ett år arbetar ideellt för ett värde motsvarande drygt 800 miljoner kronor. Det här vill vi uppmärksamma, bland annat med en utmärkelse, säger Jan Nordwall.

Prisceremonin går av stapeln ikväll på Arctura i Östersund, i samband med Sveriges hembygdsförbunds riksstämma. Utmärkelsen delades ut först gången 2016 och gick då till tre föreningar som fick ta emot priset ur prinsessan Sofias hand.

För mer information, kontakta:

Ulrika Nyberg, ordförande Sundsjö hembygdsförening, 076-112 52 54, [email protected]
Olov Norin, kommunikatör vid Sveriges hembygdsförbund, 070-789 71 01, [email protected]
Jan Nordwall, generalsekreterare vid Sveriges hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected]

www.hembygd.se/press

Faktaruta: Hembygdsrörelsen i Sverige

Sveriges hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med drygt 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Rörelsen växte fram kring förra sekelskiftet och fick sin första riksorganisation 1916. Under 1900-talet har rörelsen engagerat sig i ett flertal frågor som rör lokalsamhället. Allt från kulturhistoria, arkitektur och folkbildning till natur, miljö och påverkan. Idag diskuterar rörelsen alltmer sin betydelse för lokalsamhället ur ett socialt perspektiv.

Sveriges hembygdsförbund arbetar aktivt för att göra kulturarvet tillgängligt för alla. Arbetet är en resurs för lokalsamhällenas utveckling och skapar viktiga mötesplatser.

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2019-05-24 20:09:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2021-11-15 09:37:14) Kontakta föreningen