Inget Nobelcenter på Blasieholmen – grattis alla stockholmare!


Pressmeddelande 12 oktober 2018

Tack vare en politisk uppgörelse idag mellan mp och de borgerliga partierna blir det inget Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm. Kommunen drar tillbaka sitt överklagande till Mark och miljööverdomstolen. Sveriges hembygdsförbund, som tillsammans med flera andra kulturmiljöorganisationer fick rätt i första instans, behöver nu inte driva frågan vidare.

- Ett klokt beslut. Alla stockholmare som vill ta tillvara och utveckla Stockholms unika kulturmiljö är att gratulera eftersom bygget hade medfört en allvarlig skada på Stockholm som ett riksintresse för kulturmiljövård. Vi beklagar samtidigt att det inte blir en prövning i Mark- och miljööverdomstolen. Vi är säkra på att vi hade vunnit en sådan prövning och sett fram emot en dom med prejudicerande verkan för vad man får och inte får göra i riksintressen, säger Sveriges hembygdsförbunds generalsekreterare Jan Nordwall.

För mer information, kontakta:

Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected]
https://www.hembygd.se/press


Sveriges hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll både för den lokala identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället.

Skapad av: Olov Norin (2018-10-12 11:16:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2021-01-21 14:04:55) Kontakta föreningen