Verksamheten 2013


Sveriges Hembygdsförbund gjorde under 2014 flera undersökningar om hembygdsrörelsen. Arbetet ledde till att rörelsen fick stor uppmärksam i media genom pressmeddelanden och debattartiklar där vi kunde presentera värdet av hembygdsrörelsens arbete för omvärlden. Målet på 300 tidningsartiklar och radioinslag blev glädjande nog över 400. Resultatet kunde också användas regionalt och lokalt i olika sammanhang.

För frågor kring SHF:s undersökningar och statistik kontakta Jan Nordwall, generalsekreterare SHF, 08-441 54 84, [email protected]

Enkät om tillgångar och verksamhet
Under våren 2014 samlade SHF in statistik över medlemsföreningarnas tillgångar och vilken verksamhet som bedrivits under 2013. Undersökning har genomförts med liknande upplägg tre gånger tidigare med start 1998. Syftet har varit att få en detaljerad bild av hembygdsrörelsen som kan användas, bland annat i kontakt med beslutsfattare och media, såväl på regional som riksnivå. Resultatet samlades in, sammanställdes och analyserades under våren 2014.

Attitydundersökning våren 2014
Undersökningen gjordes i from av en enkät till 3 000 medlemmar, 1000 politiker samt ett urval av journalister och nyckelpersoner i SHF:s omvärld – andra organisationer, museer med flera. Enkäten bestod av frågor om vilken bild man har av hembygdsrörelsen och SHF. Resultaten av undersökningen analyserades under våren 2014, bland annat i form av workhops.

Statistik kring ideellt arbete under 2013
Under 2013 gjorde Sveriges Hembygdsförbund en undersökning där föreningarna ombads rapportera antalet timmar ideellt arbete uppdelat på administration, evenemang och vård. Resultatet sammanställdes och analyseras under våren 2014.

Läs mer om statistiken kring ideellt arbete

Skapad av: Olov Norin (2018-08-10 07:39:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2020-01-10 08:12:37) Kontakta föreningen