Positiva siffror för hembygdsrörelsen


Pressmeddelande 28 mars 2023

Efter många år med en negativ medlemsutveckling inom hembygdsrörelsen visar färska siffror från Sveriges hembygdsförbund på en ökning med cirka 2000 medlemmar jämfört med föregående verksamhetsår. Fler föreningar har också tillkommit.

- Vi har länge varit bekymrade över de vikande medlemstalen. Det är därför glädjande att kunna redovisa en ökning för hela landet, även om det finns regioner som fortsätter att tappa medlemmar, säger Jan Nordwall, generalsekreterare vid Sveriges hembygdsförbund.

Jan Nordwall bedömer att den brutna trenden delvis beror på det krisstöd som förbundet fått under pandemin. Med hjälp av stöden har förbundet kunnat göra mer för att främja engagemanget i föreningarna och för att locka fler besökare till föreningarnas aktiviteter och besöksmål.

- Trots ett svårt läge under pandemin kunde riksförbundet med hjälp av stöd på totalt 8,4 miljoner kunnat ta tillvara den stora potential som finns hos våra medlemsföreningar. Vi reducerade tillfälligt medlemsavgiften och satsade på ett stort utbud av webbinarier. Dessutom har vi förbättrat marknadsföringen av föreningarnas verksamhet inom besöksnäringen, säger Jan Nordwall.

Nu är krisstödet slut och Jan Nordwall önskar att stöden var mer långsiktiga.

- Pandemin är över men vi kan fortfarande se effekterna i kulturlivet. Med tanke på den viktiga insats som Hembygdsföreningarna gör, inte minst på landsbygden, efterlyser vi mer långsiktiga stöd. Näst efter idrottsrörelsen är vi Sveriges största folkrörelseorganisation. Ändå ligger vi långt efter när man jämför statsbidragen, säger Jan Nordwall.

Aktuell statistik visar att det offentliga stödet till rörelsen 2022 uppgick till drygt 120 miljoner och att kommunerna stod för 51 miljoner, vilket är en ökning från tidigare undersökning 2013 med 20 miljoner. En del av bidragen antas dock vara tillfälligt pandemistöd.

- Det är glädjande om de kommunala stöden har ökat. Kommunerna är mycket viktiga för det lokala föreningslivet, även om det är stora variationer inom landet. Samtidigt är det faktiskt föreningarna som är de stora bidragsgivarna. De lägger ned miljontals ideella timmar och bidrar också ekonomiskt till arbetet med kulturarv och ett levande kulturliv, säger Jan Nordwall.

Kontakt

Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected]

Olov Norin, kommunikatör Sveriges hembygdsförbund, 070-789 71 01, [email protected]

www.hembygd.se/press

Sveriges hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med över 2 000 föreningar och runt 400 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll för kulturarvet, den lokala identiteten och utvecklingen av lokalsamhället.

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2023-03-28 12:55:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2023-03-28 16:20:13) Kontakta föreningen