Höga elkostnader hotar hembygdsrörelsens kulturarv 


 

Image

 

 

Foto: Michael Häggmark

Pressmeddelande 30 september 2022

Landets hembygdsföreningar uttrycker stor oro för höga kostnader för uppvärmning och många överväger därför att kallställa sina hembygdsgårdar under vintern för att spara pengar. Nu efterlyser Sveriges hembygdsförbund åtgärder från regeringen som värnar det omfattande kulturarv som hembygdsrörelsen förvaltar åt samhället.

- Riskerna med kallställning är uppenbara. Förutom risken med att få in fukt i byggnadskonstruktionen riskeras även värdefulla samlingar av föremål, textilier och lokala arkiv, säger Jan Nordwall generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund.

Flertalet av hembygdsrörelsens byggnader är äldre och med kulturhistoriska värden som förhindrar åtgärder som sänker uppvärmningskostnaderna. Enligt Jan Nordwall innebär en kallställning att man inte kan uppfylla försäkringsvillkorens krav på underhållsvärme.

- Vi anser att regeringen behöver se över möjligheten för kompensation i form av extra bidrag eller åtgärder som begränsar kostnaderna för uppvärmning för att värna det omfattande kulturarv som hembygdsrörelsen förvaltar åt samhället. Ideella föreningar må vara juridiska personer men drivs utan vinstsyfte. Det bör man ta hänsyn till när man diskuterar effekterna av kraftigt höjda elpriser och eventuella åtgärder, säger Jan Nordwall.

För mer information, kontakta:

Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected]

Olov Norin, kommunikatör Sveriges hembygdsförbund, 070-789 71 01, [email protected]

www.hembygd.se/press

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med drygt 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll både för den lokala identiteten och för utveckling av lokalsamhället.

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2022-09-30 10:21:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-09-30 10:53:03) Kontakta föreningen