Sveriges hembygdsförbund är nu medlemmar i Stockholms Kvinnohistoriska


Pressmeddelande 8 mars 2022

Lagom till Internationella kvinnodagen har Stockholms Kvinnohistoriska fått ett nytt namn på sin medlemslista. Sveriges hembygdsförbund vill med medlemskapet öka kunskapen om kvinnohistorien.

Många av våra medlemsföreningar arbetar redan idag med att belysa kvinnors perspektiv i historieberättande. Genom medlemskapet kan vi öppna upp för nya formera av kreativa samarbeten, säger Jan Nordwall generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund.

Om Stockholms Kvinnohistoriska

Stockholms Kvinnohistoriska är ett innovativt museum – utan permanent byggnad. De arbetar för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggörs publikt.

Läs mer på www.kvinnohistoriska.se

Om Sveriges hembygdsförbund

Sveriges hembygdsförbund bildades 1916 och är idag med sina 2 000 föreningar och 400 000 medlemmar en av Sveriges största folkrörelser. Vår gemensamma vision är en levande hembygd öppen för alla.

Hembygdsföreningar har en bred verksamhet med fokus på att ta tillvara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet och natur- och kulturlandskapet. Varje år tar föreningarna emot runt 5 miljoner besökare till tusentals aktiviteter runt om i landet.

Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll, både för den lokala identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället.

Läs mer på www.hembygd.se

Kontakt

Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected]

Olov Norin, kommunikatör Sveriges hembygdsförbund, 070-789 71 01, [email protected]

 

Sveriges Hembygdsförbund har 400 000 medlemmar men den kulturskatt vi har berör alla människor. Därför arbetar vi aktivt för att göra kulturarvet tillgängligt för alla.

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2022-03-08 10:15:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-03-08 11:42:41) Kontakta föreningen