Nygammal tidning om det nära kulturarvet


Pressmeddelande 29 september 2021

Den som gillar kulturarv, historia, traditioner och lokalt engagemang kan nu glädjas åt att den anrika tidningen Bygd och natur har fått en ny form och inriktning. Satsningen är en del av utgivarens ambition att dra fler besökare och engagerade till hembygdsrörelsen.

- Tidningen är ett av flera viktiga redskap i vår satsning för att skapa intresse och engagemang kring lokalt engagemang och det kulturarv som finns runt knuten, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund.

Även tidningens redaktör är ny. Jenny Damberg tror att dagens människor börjar få upp ögonen för värdet av en lokal förankring och identitet.

- Att platsen har en central roll för hur vi och våra samhällen mår är nog inte självklart för alla. Vi har varit så fokuserade på individens jakt på självförverkligande och oberoende. Men det där håller på att ändras. Det som har hänt på platsen där vi bor och det som binder oss samman intresserar fler och fler. Vi vill inte längre att våra hembygder ska vara anonyma, säger Jenny Damberg. 

Idag är det många som lämnar storstäderna och flyttar ut på landsbygden. Samtidigt finns en stark trend, som faktiskt startade redan före coronapandemin, där många vill upptäcka sin närmiljö och ”hemestra”. Jenny Damberg tror att det här hänger ihop med en längtan efter det genuina.

- Många dras till platser där man upplever något som man skulle kunna kalla platsens själ, säger Jenny Damberg.

Nästa nummer kommer ut 1 oktober och handlar om kyrkogårdar som enligt Jenny Damberg ofta utgör knutpunkter för bygden och dess historia.

- Här kan man bland annat läsa om de gamla sockenkyrkorna som varit centrala mötespunkter med en viktig roll för lokalsamhället. Vi skriver också om olika initiativ för att levandegöra det kyrkogårdarna har att berätta. I Kalmar, till exempel, har en grupp ungdomar framfört skådespel på kyrkogården där man levandegjort begravda personers liv. Otroligt populärt har det blivit, säger Jenny Damberg.

Men Sveriges hembygdsförbund satsar inte bara på sin tidning. En förstudie som gjordes 2020 med stöd från Tillväxtverket visade att det finns en stor potential när det gäller fler besökare till föreningarnas aktiviteter. Och Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund, ser ljust på framtiden:

- Vi fortsätter nu vår satsning ”Kulturarvet som besöksmål”. Men för att kunna ta emot människor på våra många evenemang, inte minst kring jul, behöver vi få fler att vilja engagera sig i föreningarnas arbete. De två områdena hänger ihop.

Film om kommande numret

Se en trailer på Facebook där Jenny Damberg berättar om det kommande numret:

www.facebook.com/sverigeshembygdsforbund

Om Jenny Damberg

Jenny Damberg är journalist och författare till böcker om mat och matkultur. Hon skriver regelbundet för Svenska Dagbladet, Svensk Bokhandel och en rad facktidningar. Jenny Damberg är uppvuxen i småländska Hovmantorp och bosatt i Stockholm och på Björkö i Roslagen, där hon är engagerad i bland annat Björkö-Arholma hembygdsförening. Hon tillträdde som redaktör för Bygd och Natur i januari 2021.

Om Sveriges hembygdsförbund

Sveriges hembygdsförbund bildades 1916 och är idag med sina 2 000 föreningar och 400 000 medlemmar en av Sveriges största folkrörelser. Vår gemensamma vision är en levande hembygd öppen för alla.

Hembygdsföreningar har en bred verksamhet med fokus på att ta tillvara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet och natur- och kulturlandskapet. Varje år tar föreningarna emot runt 5 miljoner besökare till tusentals aktiviteter runt om i landet.

Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll, både för den lokala identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället.

www.hembygd.se 

Kontakt

Jenny Damberg, redaktör för Bygd och natur, 0733-50 31 29, [email protected] 
Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected]

Olov Norin, kommunikatör Sveriges hembygdsförbund, 070-789 71 01, [email protected]

www.hembygd.se/bygdochnatur Där kan du läsa tidningen digitalt och starta prenumeration.

 

Sveriges Hembygdsförbund har 400 000 medlemmar men den kulturskatt vi har berör alla människor. Därför arbetar vi aktivt för att göra kulturarvet tillgängligt för alla.

 

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2021-09-29 20:06:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-06-03 08:04:56) Kontakta föreningen