Anna-Karin Andersson ny ordförande för Sveriges hembygdsförbund


Pressmeddelande 31 augusti 2021

När Sveriges hembygdsförbunds riksstämma samlades i Örebro i helgen valdes Anna-Karin Andersson till ny förbundsordförande. Vid riksstämman presenterades även förbundets mål för nästa sommarsäsong, nämligen att slå besöksrekord.

- Det är med stolthet och stor ödmjukhet som jag tar mig an rollen som ordförande för Sveriges hembygdsförbund, en organisation som jag varit en del av under många år. För mig kommer det vara viktigt att se till att vår vision om en levande hembygd öppen för alla, är en ledstjärna på organisationens på alla nivåer, säger Anna-Karin Andersson ordförande för Sveriges hembygdsförbund. 

Anna-Karin Andersson bor i Nyhammar i Dalarna länge varit aktiv inom hembygdsrörelsen. Hon har varit 2:e vice ordförande både i riksförbundets styrelse och i Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund. Hon har varit styrelseledamot i Dalarnas museum och Ekomuseum Bergslagen, men också ordförande i Gränge-Säfsnäs församlings kyrkoråd, ledamot av stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen i Västerås stift, samt ledamot av kyrkomötet. 

- Efter många år inom hembygdsrörelsen vet jag att våra medlemsföreningar spelar en väldigt viktig roll i lokalsamhället genom att ta till vara kulturarvet och skapa gemenskap. Samtidigt ser vi att våra medlemsföreningar tappar medlemmar. Att vända den här trenden är ett viktigt område för hembygdsrörelsens arbete framåt, säger Anna-Karin Andersson. 

Med drygt 2000 medlemsföreningar, 410 000 medlemmar och runt 5 miljoner besökare varje år, är hembygdsrörelsen en av Sveriges största folkrörelser. Nu satsar man på att vända den negativa medlemsutvecklingen. Våren 2020 gjorde Sveriges hembygdsförbund en förstudie med pengar från Tillväxtverket. Resultatet innebar ett starkt stöd för ett fortsatt utvecklingsarbete. 

-  Vi ser att det finns en outnyttjad potential när det gäller besökare vid våra många arrangemang och besöksmål. Med satsningen ”Kulturarvet som besöksmål” vill vi göra det enklare för besökare att få syn på vad våra medlemsföreningar har att erbjuda. Målet för nästa sommarsäsong är att slå besöksrekord! säger Anna-Karin Andersson. 

Under riksstämman fick två eldsjälar motta Sveriges hembygdsförbunds plakett för rik gärning i hembygdsvårdens tjänst: Staffan Nilsson från Falun och Lars Nylén från Uppsala. I och med ordförandebytet lämnar Maria Norrfalk efter fyra år vid klubban.

För mer information, kontakta:

Anna-Karin Andersson, ordförande för Sveriges hembygdsförbund, 070-675 12 97, [email protected]

Jan Nordwall, generalsekreterare vid Sveriges hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected]

www.hembygd.se/press

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med över 2 000 föreningar och runt 410 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll för kulturarvet, den lokala identiteten och utvecklingen av lokalsamhället.

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2021-08-31 08:04:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-06-03 08:06:31) Kontakta föreningen