Sliperiet Gylsboda i Skåne bäst i landet


Pressmeddelande 2 augusti 2020

Idag mottar föreningen Sliperoet Gylsboda i Skåne utmärkelsen Årets Hembygdsförening. Förutom äran och den positiva uppmärksamheten får föreningen 10 000 kr. 

- Med sitt sätt att ta tillvara och tillgängliggöra det lokala natur- och kulturlandskapet är Sliperiet i Gylsboda en värdig vinnare, säger Maria Norrfalk, ordförande för Sveriges hembygdsförbund. 

Så här lyder juryns motivering: Sliperiet Gylsboda har på ett enastående sätt tagit tillvara natur- och kulturlandskapet runt en tidigare blomstrande stenindustri. Föreningen har gjort miljöerna tillgängliga för såväl turister som boende i regionen, och har i samverkan med andra lokala aktörer möjliggjort nya verksamheter och mötesplatser. Sliperiet Gylsboda har bidragit till att utveckla sin bygd till ett attraktivt besöksmål.

- Det är ett omfattande arbete som landets 2050 hembygdsföreningarna lägger ner varje år. Vår statistik visar att föreningarna under ett år arbetar ideellt för ett värde motsvarande drygt 800 miljoner kronor. Det här vill vi uppmärksamma, bland annat med en utmärkelse, säger Maria Norrfalk.

Prisceremonin går av stapeln idag på Sliperiet Gylsboda. Prisutdelare är Maria Norrfalk, som för övrigt är uppvuxen i Hässleholm, Skåne. Utmärkelsen delades ut först gången 2016 och gick då till tre föreningar som fick ta emot priset ur prinsessan Sofias hand.

För mer information, kontakta:

Pia Lindberg, ordförande för Sliperiet Gylsboda, 070-310 91 62, [email protected]
Maria Norrfalk, ordförande för Sveriges hembygdsförbund, 070-385 08 00, [email protected]

Olov Norin, kommunikatör vid Sveriges hembygdsförbund, 070-789 71 01, [email protected]

www.hembygd.se/press

Faktaruta:

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med drygt 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Rörelsen växte fram kring förra sekelskiftet och fick sin första riksorganisation 1916. Under 1900-talet har rörelsen engagerat sig i ett flertal frågor som rör lokalsamhället. Allt från kulturhistoria, arkitektur och folkbildning till natur, miljö och påverkan. Idag diskuterar rörelsen alltmer sin betydelse för lokalsamhället ur ett socialt perspektiv.

 

Sveriges Hembygdsförbund arbetar aktivt för att göra kulturarvet tillgängligt för alla. Arbetet är en resurs för lokalsamhällenas utveckling och skapar viktiga mötesplatser.

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2020-07-08 07:00:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-04-26 13:30:15) Kontakta föreningen