En midsommar utan hembygdsföreningar


Pressmeddelande 16 juni 2020

Midsommarfirande är för många starkt förknippat med hembygdsföreningar. Vanligtvis brukar omkring 300 000 personer delta vid föreningarnas drygt 800 midsommarfiranden. På grund av coronapandemin har flertalet föreningar ställt in årets firanden, något som får ekonomisk betydelse för föreningarnas arbete med Sveriges kulturarv.

- Midsommar är en av Sveriges mest populära högtider. Sommarens evenemang ger också hembygdsföreningar intäkter som gör det möjligt driva museer, hålla byggnader i stånd, ta hand om lokalhistoriska arkiv och samlingar och erbjuda en mängd aktiviteter under hela året, säger Jan Nordwall, generalsekreterare vid Sveriges hembygdsförbund.

Undersökningar som gjorts av regionala hembygdsförbund visar att föreningar med stora evenemang som spelmansstämmor och motordagar drabbas lika hårt som besöksnäringen i övrigt. Det främsta skälet till att hembygdsföreningarna ställer in är förbudet mot arrangemang med fler än 50 personer. 

- Många föreningarna anpassar sina aktiviteter under sommaren. Flera erbjuder vandringar och guidade turer i landskapet, till exempel stadsvandringar och byavandringar. Hembygdsgårdar kan också besökas för en pick-nick i en vacker miljö. Tyvärr ger det inte intäkter i samma nivå och det kostar trots allt pengar att driva hembygdsgårdarna, säger Jan Nordwall.

Landets drygt 2 000 hembygdsföreningar finansieras huvudsakligen av privata medel som medlemsavgifter, ideellt arbete och intäkter från besökare. Det offentliga stödet består främst av bidrag från kommunen för större publika aktiviteter. Det kommunala stödet till föreningarna under pandemin varierar kraftigt. 

- Vi uppmanar kommuner att stötta de föreningar som har det extra tufft under året.  Allmänheten kan också stödja hembygdsföreningarna och kulturarvet genom att teckna medlemskap eller ge ett bidrag.  Då stödjer man också vårt arbete för en levande hembygd öppen för alla, säger Jan Nordwall. 

Kontakt

Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected] 
www.hembygd.se/press

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med över 2 000 föreningar och runt 420 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll för kulturarvet, den lokala identiteten och utvecklingen av lokalsamhället.

 

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2020-06-16 06:46:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2020-11-07 06:57:19) Kontakta föreningen