Vad är Bygdeband?


Bygdeband är namnet på den webbplats för lokalhistoria som i mars 2020 integrerades med Hembygdsportalen. Idag kan du med hjälp av Hembygdsportalens sökfunktioner och karta utforska bilder, dokument, filmer och personuppgifter knutna till platser runt om i Sverige.   

Börja utforska platsen

Bygdebands historia

Bygdeband utvecklades av släktforskarföretaget Genline och som mest deltog omkring 400 hembygdsföreningar i arbetet med att lägga in lokalhistorisk information i databasen. När Genline köptes av det amerikanska släktforskningsföretaget Ancestry erbjöds Sveriges Hembygdsförbund att ta över databasen. Hembygdsförbundet valde att öppna databasen för allmänheten utan krav på inloggning på webbplatsen bygdeband.se. Några år senare började förbundet utreda förutsättningarna för att slå samman Bygdeband med förbundets andra stora webbplats hembygd.se. 2017 påbörjades utvecklingen av ett nytt system anpassat för att möta hembygdsföreningarnas behov av hemsida och lokalhistorisk databas. I mars 2020 flyttades alla data från Bygdeband in i Hembygdsportalen som utvecklats med en rad nya funktioner.

Bygdeband idag

Sveriges hembygdsförbunds syfte med Hembygdsportalen är att stödja föreningarnas arbete med att göra det lokala kulturarvet tillgängligt för allmänheten och att väcka intresse för föreningens verksamhet och aktiviteter. Det innebär att det historiska materialet bara är del av portalens omfattande material där mycket fokus ligger på presentation av föreningarnas verksamhet och aktiviteter. Läs mer i Sveriges Hembygdsförbunds policy för Hembygdsportalen (pdf).

Bygdeband som begrepp

Det som tidigare var Bygdeband är i Hembygdsportalen ett antal funktioner för att presentera information kopplat till geografisk plats. Den mesta informationen är historisk, men det kan även vara information av samtida karaktär. Eftersom den stora majoriteten av hembygdsföreningar i förbundet inte använde sig av det tidigare Bygdeband kan begreppet leda till missuppfattningen att detta utgör en särskild del av Hembygdsportalen med ett eget syfte, när det i själva verket är en integrerad del av portalen med funktioner som alla föreningar kan dra nytta av. Vi talar därför istället om dokumentation av platser och att utforska platser.

Historiskt material möter nutid

De föreningar som ligger bakom materialet har ett stort intresse för de historiska perspektiven. Det betyder att materialet ofta beskriver äldre tider, till stora delar 1800-tal och tidigt 1900-tal. Genom att platser dokumenteras över tid kan förändringar följas, faktiskt ända in i nutid. Föreningarnas aktiviteter syns på kartor tillsammans med historiskt material vilket gör att besökarna ser vad som händer på platsen idag.

Har du frågor om Bygdeband och hur lokalhistorisk dokumentation i Hembygdsportalen fungerar idag? Kontakta då Olov Norin, kommunikatör vid Sveriges hembygdsförbund, [email protected]

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2020-05-29 07:25:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-02-03 15:57:39) Kontakta föreningen