Hembygdsrörelsen hårt drabbad av coronapandemin

Sveriges hembygdsföreningar drabbades hårt av coronapandemin under 2020. Antalet genomförda evenemang och aktiviteter sjönk till en tredjedel och besöksantalet till en femtedel jämfört med ett normalår.

Läs hela pressmeddelandet >


Editerad av: Olov Norin (2021-03-26 11:42:07)