Bli medlem

Bli medlem i Salems Hembygdsförening!

Priser och anmälningsuppgifter:
En person       150:- kr/år
Familj              250:- kr/år

Fyll i formuläret och betala till Plusgiro 99 155 – 4  och uppge då namn och telefonnummer

eller tag kontakt med någon i styrelsen eller på Öppet hus (se Styrelse eller Aktiviteter).