Om oss

 
 

VÄLKOMMEN TILL RONNEBY MUSEI- OCH HEMBYGDSFÖRENING 

Hembygdsföreningen bildades år 1965 som något av en proteströrelse mot de hänsynslösa rivningar och förändringar som då pågick. Kulturmiljövård och dokumentation stod på programmet redan från början, och museiverksamheten fick konkretare innehåll när den nyrestaurerade Möllebackagården överlämnades till föreningen av Ronneby stad år 1970. Där kunde samlingarna förvaras och visas och där fick föreningen egna samlingslokaler. Nutid Vi ser det som vår skyldighet att bevaka lokala kulturmiljöfrågor – inte i syfte att förhindra nybyggnation och utveckling, utan för att bygga och utveckla på ett bra sätt som tar hänsyn till Ronnebys specifika kulturella förutsättningar. Utgivning av böcker och trycksaker är en annan del av vår verksamhet. Den bidrar till att sprida kunskap men ger också värdefulla intäkter till föreningen. Fyra gånger om året ger vi ut medlemsbladet Åkröken, en direkt kontaktlänk till våra medlemmar. Uppdaterad 2021-04-12.

Image

Image           I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.