Om oss

 
 

VÄLKOMMEN TILL RONNEBY MUSEI- OCH HEMBYGDSFÖRENING 

Hembygdsföreningen bildades år 1965 som något av en proteströrelse mot de hänsynslösa rivningar och förändringar som då pågick. Kulturmiljövård och dokumentation stod på programmet redan från början, och museiverksamheten fick konkretare innehåll när den nyrestaurerade Möllebackagården överlämnades...

Läs mer >


I vårt senaste nummer av Åkröken (nr 117 - 2024) begicks ett fatalt misstag. Vid presentationen av styrelsen kom inte en av våra trogna ledamöter, Magnus Fast, med. För detta vill vi framföra en offentlig ursäkt till Magnus.

Redaktionen för Åkröken

 

En populär och intressant Kyrkogårdsvandring på
Bredåkra kyrkogård ägde rum tisdagen den 18 juni kl 17.30

Vi samlades vid parkeringsplatsen mitt emot Bredåkra kyrka

Guide: Björn O Svensson
Medverkande: Kyrkogårdschef Magnus Näsström

Fri entré

Ett samarrangemang av Ronneby pastorat och Ronneby Musei- och Hembygdsförening

 

Den kulturhistoriska rundvandringen
på Karön ägde rum söndagen den 23 juni kl 12.00.

Den blev mycket välbesökt och vi tackar alla de som deltog.

Heidenstams kapell spelade brunnsmusik för åhörarna.
Dagen till ära hade Schweizeriet öppet så många passade
på att äta där.

 

Klicka på länken...

Läs mer >