Lyckebybygget


Image

I gamla skrifter skrevs namnet Lökeabyged eller Löcked. Förleden = inhängnad åker, slutleden = bygge arrendegård.

Lyckebygget är Röke sockens minsta by. Det var ett så kallat utsocknes frälsehemman. I Jordeboken från 1658 upptas gården som ett ¼ frälsehemman. Vid Bornholmsavtalet överlät Danmark flera gårdar ägda av adelsmän till svenska kronan i utbyte mot Bornholm. Lyckebygget blev då kronogård och benämndes hästhemman viket betydde att man skulle hålla en häst åt kronan. Gården inlöstes från krono till skattehemman 1807 för 469 riksdaler riksgäld.

Prästamordet

Lyckebygget tillhörde Hörja socken fram till 1887. Enligt berättartradition berodde detta på det s.k. Prästamordet. Det har berättats att en dräng från Myrakroken som kallades ”Röde Nisse” ville komma åt pengar för att köpa krut. Det behövdes för att försvara sig mot svenska trupper och rövargäng.

Han lade sig i bakhåll i Misterhult för prästen en söndag då han visste att man tagit upp kolekt. Det gjordes bara 3 gånger om året. Prästen rånades och blev också ihjälslagen. Nisse köpte krut av ”Stygger i bygget” i V. Torup. Så småningom infångades ”Röde Nisse” och hängdes. Men eftersom han delat med sig av krutet till de andra männen i omkringliggande byar ansåg man att även de skulle straffas. Då prästen tjänstgjort i Röke-V.Torups pastorat skulle byarna inte få tillhöra Röke eller Torup utan överföras till Hörja. Kyrkoplikt förelåg och de byar som låg längst ifrån Hörja hade flera mil till kyrkan.

Vi har inte kunnat få fram något om när det s.k. prästamordet skulle ha skett. Lyckebygget och de andra byarna är upptagna i Hörja församling 1658.

Bonden på Hökabygget reste till Lund och bad på sina knä ärkebiskopen om att de skulle få återföras till Torup. Lyckebygget och Myrakroken överfördes till Röke och Hökabygget, Angsbygget, Strandböke och Smedjebygget till V:Torup socknar.

Byarna fick emellertid betala skatt till både Hörja och sin nya församling i 10 år.

1842 delades gården mellan 2 bröder. På den ena gården föddes flera barn som var efterblivna eller fåniga. En son som hette Nils och var född 1845 skrivs som idiot, han var ibland våldsam. När folket var ute på arbete höll man honom bunden i sängen för att han inte skulle skada sig själv eller annat. Till slut bestämde man sig för att skicka honom till Sankt Lars i Lund. De spikade ihop en trälåda och stoppade in Nils och spikade ihop lådan och satte på en adresslapp till Sankt Lars. Lådan lastades på en vagn och kördes till V. Torups järnvägsstationen. Nils fick aldrig något besök.

Nils hade haft ett speciellt gott förhållande till en hund på gården Den svarta hunden var gammal och när Nils nu inte var hemma mer avlivades hunden.

Men när det var månsken såg Nils mor Hanna att hunden låg på gården och tittade bårtåt vägen efter Nils. Så var det i många år. En dag kom hon upp till Nelly på den andra gården och sade ”Nu är nog Nils död för hunden är där inte längre.” Efter ett tag kom brev från Lund med besked att Nils dött 29 maj 1894.

Torvmosse

Torvbrytning på mossen gjorde att många arbetade på torvmossen sommartid.

Dokumentation

2 torp är utmärkta i Lyckebygget.

 

 

Förening:

Röke sockengille

Skapad av: Röke sockengille (2018-12-30 13:57:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Röke sockengille (2019-01-15 20:25:14) Kontakta föreningen