Om oss

Varmt välkommen som medlem i Riseberga Färingtofta Hembygdsförening!

Riseberga-Färingtofta hembygdsförening bildades 1926, samma år som det bestämdes att Flygskolekåren skulle förläggas till Ljungbyhed. Initiativtagare var riksdagsman Per Nilsson i Bonnarp.

Vid ett sammanträde i Dragonlägret den 26 augusti 1926 beslöts att en hembygdsförening skulle bildas. Den kallades då Fornminnesföreningen. 150 personer antecknade...

Läs mer >

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna samt skaffa kompetens och kunskap för att på sikt kunna skapa en mötesplats i Ljungbyhed

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Öppet arkiv

28 september 2023 14:00 - 28 september 2023 17:00

Arkivet öppet för besök mellan klockan 14-17.

Läs mer >

Öppet arkiv

8 oktober 2023 14:00 - 8 oktober 2023 17:00

Arkivet öppet för besök mellan klockan 14-17.

Läs mer >

Ceremoni i klosterkapellet

12 oktober 2023 18:00 - 12 oktober 2023 20:00

Till minnet av munkarna som kom denna dag år 1144 till Herrevad. Per Linderfalk håller i ceremonin. Ett samarrangemang med Herrevadskloster och Svenska kyrkan. Herrevadskloster bjuder på kaffe.

Läs mer >

VISA MER