Bli medlem

Vår Hembygdsförening arbetar för att kunskapen om, och känslan för våra socknars kultur- och naturarv fördjupas och på olika sätt förs vidare till kommande generationer. Föreningen värnar om naturhistoriska minnen, traditioner och miljöer till exempel vid våra fyra fastigheter.

Vill Du som medlem medverka till att föreningens målsättning uppfylls hälsar vi Dig varmt välkommen till vår gemenskap. Årsavgiften är 200 kronor som enskild medlem och 300 kronor som familjemedlem.

Skriv ett mail till vår kassör Anders Svensson, adress: [email protected], med uppgifter om namn och adress eller sätt in medlemsavgiften på Bankgiro 399-3862 med samma uppgifter som ovan så får Du ett välkomstbrev med Posten.

Behandling av personuppgifter:
Riseberga Färingtofta Hembygdsförening hanterar dina personuppgifter i ett medlemsregister innehållande namn och adress. De används endast för att skicka ut inbetalningsavi och medlemstidning. Det finns en mejllista som man kan registrera sig till för att få utskick från föreningen, mejladresserna används endas till det syftet och lämnas inte vidare till tredje part.

Mer information lämnas av ordförande Ola Andréasson, e-postadress: [email protected]