Om oss

Vi är en ung förening, som bildades 1996. Av föreningens namn framgår att vi vill kombinera arbetet med kulturarvet och framtidsfrågorna. Historia och framtid möts i nutid och därför är det viktigt att ta del av det arbete som våra förfäder gestaltat i Bergslagen, samtidigt som vi lever i en tid där förändringstakten aldrig varit större. Utan ett lokalt engagemang överlåter vi helt till andra krafter att styra utvecklingen. Genom ett lokalt ansvarstagande vill vi vara med och forma framtiden efter våra idéer och förutsättningar.