Bygden

Rasbokil – en landsbygd som växer!

Rasbokil är en utpräglad landsbygdssocken med en odlad slätt i söder och djup skog i norr, belägen c:a 25 km nordost om Uppsala.

 

Under 50- och 60-talen var det en avfolkningsbygd. Som lägst bodde här 350 människor kring 1970. Men sedan vände det. Nu är antalet mer än dubblerat och glädjande nog har många från staden byggt eller köpt sig ett eget hus här för att öka värdet av sin boendemiljö nära naturen för sina barn eller tack vare sitt hästintresse. Industri saknas men det finns ett flertal småföretagare.

De flesta som bor här har sitt arbete på annat håll och pendlar smidigt till Uppsala med bil eller buss.

I socknen finns några kulturhistoriskt värdefulla byggnader, främst kyrkan och Årby.

Rasbokils kyrka och klockstapel

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter