Bli medlem

Verksamheten bygger på ideella insatser från oss alla som har intresse för hembygden. Det behövs alltid en hjälpande hand och alla kan hjälpa till! Du blir medlem i Rasbokils Hembygdsförening genom att sätta in årsavgiften 200 kronor per person eller 300 kronor per familj på plusgiro 81 87 07 -2 eller Swish 123 411 74 95. Glöm inte att ange namn och adress!