Bli medlem

Vi hoppas att Ni även i år stödjer vår verksamhet genom att betala in medlemsavgiften, 100 kr/vuxen.

Inbetalning sker via Bankgiro 5126-4257 komihåg att ange avsändare. Betalning kan även ske kontant till våra ombud eller Swish 1230470757