Ramsele Hembygdsförenings årsmöte ägde rum 14 april 2024 kl. 13:00 på Faxen. Nedan finns länkar till de följande handlingarna:

Protokoll från årsmötet.  RHF årsmötesprotokoll 2024-04-14.pdf

Årsberättelse för 2023.  RHF Årsberättelse-2023--1.pdf   RHF Årsberättelse--2023--2.pdf.   RHF Årsberättelse--2023--3.pdf

Valberedningens förslag.  Valberedningens förslag .pdf

Motion 1.  Motion 1--2023.pdf

Motion 2.  Motion 2--2023.pdf

Motion 3.  Motion 3--2023--1.pdf   Motion 3--2023--2.pdf

Balans och resultatrapport.  RHF Balans och resultatrapport för 2023.pdf

Revisionsberättelse.  RHF Revisionsberättelse för 2023.pdf

Stiftelsen Ramsele Sockens verksamhetsberättelse för 2023.  Stiftelsen Årsberättelse--2023--1.pdf.  Stiftelsen Årsberättelse--2023--2.pdf

 


Förening:

Ramsele Hembygdsförening

Skapad av: Gudrun Bergvall (2024-03-27 21:00:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gudrun Bergvall (2024-06-04 21:45:04) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 Yvonne Brorsson, Erik Järnes väg 10, 883 70 Ramsele
 Kägelbacken 2, 883 70 Ramsele
 076-3967717[email protected]