Om oss

Ramsele Hembygdsförening

Ramsele Hembygds- och Turistförening bildades 1938. Föreningens stadgar, som antogs 1 juni 1938,klargör föreningens ändamål: ¨Föreningen vill taga till vara och vårda äldre och yngre kulturminnen ävensom märkligare naturminnen inom Ramsele med omnejd i syfte att sprida kunskap om och kärlek till hembygden. Den vill även verka för turist...

Läs mer >

Nyheter

Årsmöte 2022


Årsmötet ägde rum på Ramsele församlingshem 27 mars kl. 15:00. Nedan finns länkar till de följande handlingarna:

Dagordning för årsmötet 2022. Dagordning årsmöte 2022-1.pdf Dagordning årsmöte 2022-2.pdf

Hembygdsföreningens årsberättelse för 2021. RHF årsberättelse 2021-1.pdf RHF årsberättelse 2021-2.pdf

Valberedningens förslag. Valberedningens förslag 2022.pdf

Motioner. Motioner.pdf  Motioner 1.pdf  Motioner 2.pdf 

Läs mer >

Stipendium till Eva Isakssons Minne

Ramsele Hembygdsförenings styrelse har i uppdrag att utdela stipendier till någon välförtjänt person som gjort anmärkningsvärda insatser för hembygdsforskning och spridning av kunskap angående socknen. Det första stipendiet delades ut av Hembygdsföreningens ordförande Kjell Rydstedt i december 2021 i samband med ett julbord för likasinnade på Forskarcentrum och Solportens restaurang....

Läs mer >

Eva Isakssons Stipendium

Säkerhet och åtkomlighet

Som ett följdprojekt av det nu avslutade skyltprojektet har Länsstyrelsen i Västernorrlands län tillskjutit av bygdemedel ekonomiska resurser till att säkerställa miljön vid några av de besöksmål som finns upptagna i broschyren "Vår väg till historien". Här kan nämnas ett omfattande arbete för att underlätta för rörelsehindrade och övriga besökare...

Läs mer >

Pågående projekt

Liksom de flesta hembygdsföreningar har Ramsele i sitt arkiv en omfattande bildsamling som har varit svår att använda och forska i p.g.a. bristande förteckning och register. Detta råder vi nu bot på genom att digitalisera alla bilder (glasplåtar, vykort, familjebilder). Samlingens bestånd av vyer över Ramsele då och nu har...

Läs mer >

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Rafnastämman

August 16, 2022, 10:00 AM - August 21, 2022, 12:00 PM

Deltagarna på stämman kommer från när och fjärran, både spelmän och publik. Rafnastämman bygger på spontanitet där spelmännen själva bestämmer var, när och med vilka de vill spela. Stämman har årligen också fasta programpunkter. De följande programpunkterna äger rum på Hembygdsgården (hela programmet finns på www.rafnastamman.se):

Tisdag 16 augusti, kl. 18.00 -...

Läs mer >