Om oss

Ramsele Hembygdsförening

Ramsele Hembygds- och Turistförening bildades 1938. Föreningens stadgar, som antogs 1 juni 1938,klargör föreningens ändamål: ¨Föreningen vill taga till vara och vårda äldre och yngre kulturminnen ävensom märkligare naturminnen inom Ramsele med omnejd i syfte att sprida kunskap om och kärlek till hembygden. Den vill även verka för turist...

Läs mer >

Nyheter


Årsmötet ägde rum på Ramsele församlingshem 27 mars kl. 15:00. Nedan finns länkar till de följande handlingarna:

Dagordning för årsmötet 2022. Dagordning årsmöte 2022-1.pdf Dagordning årsmöte 2022-2.pdf

Hembygdsföreningens årsberättelse för 2021. RHF årsberättelse 2021-1.pdf RHF årsberättelse 2021-2.pdf

Valberedningens förslag. Valberedningens förslag 2022.pdf

Motioner. Motioner.pdf  Motioner 1.pdf  Motioner 2.pdf 

Läs mer >

Ramsele Hembygdsförenings styrelse har i uppdrag att utdela stipendier till någon välförtjänt person som gjort anmärkningsvärda insatser för hembygdsforskning och spridning av kunskap angående socknen. Det första stipendiet delades ut av Hembygdsföreningens ordförande Kjell Rydstedt i december 2021 i samband med ett julbord för likasinnade på Forskarcentrum och Solportens restaurang....

Läs mer >

Eva Isakssons Stipendium

Som ett följdprojekt av det nu avslutade skyltprojektet har Länsstyrelsen i Västernorrlands län tillskjutit av bygdemedel ekonomiska resurser till att säkerställa miljön vid några av de besöksmål som finns upptagna i broschyren "Vår väg till historien". Här kan nämnas ett omfattande arbete för att underlätta för rörelsehindrade och övriga besökare...

Läs mer >

Liksom de flesta hembygdsföreningar har Ramsele i sitt arkiv en omfattande bildsamling som har varit svår att använda och forska i p.g.a. bristande förteckning och register. Detta råder vi nu bot på genom att digitalisera alla bilder (glasplåtar, vykort, familjebilder). Samlingens bestånd av vyer över Ramsele då och nu har...

Läs mer >