Om oss

Ramsele Hembygdsförening

Ramsele Hembygds- och Turistförening bildades 1938. Föreningens stadgar, som antogs 1 juni 1938,klargör föreningens ändamål: ¨Föreningen vill taga till vara och vårda äldre och yngre kulturminnen ävensom märkligare naturminnen inom Ramsele med omnejd i syfte att sprida kunskap om och kärlek till hembygden. Den vill även verka för turist...

Läs mer >

Nyheter

Ramsele Hembygdsförenings årsmöte ägde rum 12 mars 2023 kl. 15:00 på Faxen. Nedan finns länkar till de följande handlingarna:

Protokoll från årsmötet. RHF Årsmötesprotokoll 2023-03-12--1.jpeg  RHF Årsmötesprotokoll 2023-03-12--2.jpeg

Dagordning för årsmötet. Dagordning årsmöte 2023-1.jpeg  Dagordning årsmöte 2023-2.jpeg

Årsberättelse för 2022. RHF årsberättelse 2022 -1.jpeg  RHF årsberättelse 2022-2.jpeg

Valberedningens...

Läs mer >

Ramsele Hembygdsförenings styrelse har i uppdrag att utdela stipendier till någon välförtjänt person som gjort anmärkningsvärda insatser för hembygdsforskning och spridning av kunskap angående socknen. Det första stipendiet delades ut av Hembygdsföreningens ordförande Kjell Rydstedt i december 2021 i samband med ett julbord för likasinnade på Forskarcentrum och Solportens restaurang....

Läs mer >

Eva Isakssons Stipendium

Som ett följdprojekt av det nu avslutade skyltprojektet har Länsstyrelsen i Västernorrlands län tillskjutit av bygdemedel ekonomiska resurser till att säkerställa miljön vid några av de besöksmål som finns upptagna i broschyren "Vår väg till historien". Här kan nämnas ett omfattande arbete för att underlätta för rörelsehindrade och övriga besökare...

Läs mer >

Liksom de flesta hembygdsföreningar har Ramsele i sitt arkiv en omfattande bildsamling som har varit svår att använda och forska i p.g.a. bristande förteckning och register. Detta råder vi nu bot på genom att digitalisera alla bilder (glasplåtar, vykort, familjebilder). Samlingens bestånd av vyer över Ramsele då och nu har...

Läs mer >

Kontakta oss

 Bengt Erik Näsholm, Krokfors 113, 883 92 Ramsele
 Kägelbacken 2, 883 70 Ramsele
[email protected]