Bli medlem

Som medlem i Ragunda hembygdsförening stödjer du vår verksamhet och vårt arbete med att synliggöra vårt gemensamma kulturarv. Vi verkar inom Ragunda sockens område men även om du bor eller kommer från någon annan hembygd är du välkommen att bli medlem i vår förening.

Nuvarande medlemsavgift är 150 kr per person och för ungdom upp till 25 år 60 kr. Medlemsavgiften betalar du till  bankgiro 5216-8267. Du kan också betala med swish över nummer 123 609 53 19.
Ange förutom din adress också gärna din e-postadress och mobilnummer.

Eftersom föreningen bygger på fysiska medlemmar så hanterar vi medlemsregister. Hur vi hanterar de uppgifter enligt dataskyddslagden GDPR kan du läsa här.

Välkommen i vår förening!