Övre Ulleruds Hembygdsförening

Övre Ullerud ligger i Värmland, Forshaga kommun, vid Klarälven, ca 10 km norr om Deje. Det är skyltat till Hembygdsgård från riksväg 62. Byn heter Edeby.

Hembygdsgården är en ursprunglig bondgård från slutet av 1700-talet. Föreningen har  många aktiviteter under sommarhalvåret. För visning eller hyra av hembygdsgården kontaktas styrelsen.

KLARÄLVSBANAN
… är en asfalterad led mellan Karlstad och Uddeholm, 90 km. Leden går på banvallen efter den nedlagda NKLJ-banan – garanterat bilfritt! Leden passerar i närheten av Övre Ulleruds hembygdsgård och inbjuder till ett stopp vid Edebys Sommarcafé. Banan lämpar sig för cykel, vandring, inlines och rullskidor.

EDEBY NATURRESERVAT
Njut av fågellivet i naturskogen på älvnäset. Edeby naturreservat består av ett älvnäs med ett flertal gamla älvvallar och mellanliggande våtmarker som bildats efter att älven successivt dragit sig västerut. Delar av näset översvämmas årligen vid Klarälvens höga flöden och därför är marken näringsrik och bevuxen med lövträd.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter