Kända Olof Larsson-fioler


Hembygdsföreningen har förtecknat kända Larssonfioler sedan 1998 och på senare år har nytillkomna instrument fotograferats.

Nr --,     1843, bild   Nr 156, 1868   Nr 217, 1881   Nr 282, 1891
Nr 32,   1846, bild   Nr 160, 1860, bild      Nr 218, 1881, bild      Nr 283, 1891
Nr 49,   1851   Nr 161, 1869, bild    Nr 220, 1882, bild   Nr 287, 1892, bild
Nr 50,   1852   Nr 164, 1872, bild   Nr 225, 1883, bild   Nr 289, 1892
Nr 69,   1856   Nr 168, 1873, bild   Nr 226, 188?   Nr 290, 1892, bild
Nr 102, 1859, bild   Nr 170, 1874, bild   Nr 233, 1885   Nr 295, 1892
Nr 110, 1860, bild   Nr 173, 1874, bild   Nr xxx, 1886   Nr 298, 1893, bild
Nr 114, 1860, bild   Nr 174, 1874, bild   Nr 251, 188?, bild   Nr 300, 1893
Nr 121, 1862   Nr 181, 1875

  Nr 260, 1889, bild

  Nr 301, 1893, bild
Nr 130, 1863   Nr 184, 187?   Nr 270, 1890, bild   Nr 304, 1894
Nr 134, 1865   Nr 184, 1874, bild   Nr 271, 1890   Nr 307, 1894
Nr 137, 1865, bild

  Nr 189, 1876

  Nr 275, 1891   Nr 309, 1894
Nr 146, 1867, bild

  Nr 200, 1878

  Nr 276, 1891, bild
   Nr 315, 1895, bild
 

  Nr 210, 1881

  Nr 281, 1891, bild  
       
Rep. Olof Larsson
1827, bild      
1828, 1852, bild      
1831, bild      
1887, bild      
1895, bild      
       
 Axel Olofsson
Fiol 1900 ab, bild
Fiol 1900 ho, bild

Fiol ml, bild
Viola 1900, bild
Fiol 1904, bild

       

 

Förening:

Östra Skrukeby Hembygdsförening

Skapad av: (2015-01-02 23:07:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östra Skrukeby Hembygdsförening (2022-06-03 09:20:26) Kontakta föreningen