Östra Skrukeby Hembygdsförening

Café Skrukeby 28 april kl 19

Vi vårstädar i och vid vår fina hembygdsgård, Storgården, den 29 april med start 09.30. Kom då eller när du har möjlighet. Det brukar vara trevligt umgänge, och vi kommer som vanligt att avsluta städningen med en värmande soppa till lunch.

Valborgsmässofirande, traditionellt bakom kyrkan. Se program på Programsidan!

Byavandring! Lite historik på cafét 12 maj, vandring i Fjärdingstad by den13 maj. Se program.

Gick du i skolan i Östra Skrukeby?
Ett femtontal personer träffades i skolan och pratade minnen en tisdag i mars. Dokumentation gjordes, och vill du komplettera den så hör av dig till oss!
Se notisen nedan om folkskolan 175 år i år.

I år uppmärksammas, både nationellt och i Östra Skrukeby, att det är 175 år sedan beslut togs om folkskolans införande. Det var 1842. Sedan hade beslutsfattarna fem år på sig … Här är ett protokollsutdrag:
”Protocoll hållet vid utlyst sammanträde med Östra Skrukeby och Lillkyrke Församlingars förenade Skolstyrelse den 10 mars 1847.   Närvarande: Ordföranden samt Ledamöterna i Skolstyrelsen.
Till Folkskoleläraresysslan i Östra Skrukeby och Lillkyrke Församlingar voro 2ne Ansökningar till Skolstyrelsen inlemnade; nemligen från Pastors Adjuncten härstädes J. F. Rudebeck och Organist Eleven G. Brinkman, hvilka ansökningars innehåll nu företogs till granskning.”
 Man kunde inte riktigt enas om vem som var mest lämpad utan beslutade att överlämna frågan till Domkapitlet i Linköping, och fortsatte sedan:
      ”Beslöts att detta Protocoll skall i Östra Skrukeby Församlings Sockenstuga justeras nästa söndag, den 14 dennes, efter Gudstjenstens slut.
Östra Skrukeby sockenstuga ut supra in fidem
C. M. Hellström.
Pastor och Ordförande i
Ö. Skrukeby och Lillkyrke Församlingars Skolstyrelse.”
 Den 14 oktober 1847 hade man sedan anställt Gustav Brinkman, och beslutade att som skollärare skulle han förutom lönen få 16 riksdaler och 32 skilling banco för sommarbete och vinterfoder för en ko. Till ”nödigt bränsle” bestämdes tre famnar ved för skolrummet och fyra famnar ved för skollärarens behov.
/KCM                                 Källa: Östra Skrukeby kyrkoarkiv

Nu finns vi också på Facebook!
Besök gärna våra sidor i Bygdebandbygdeband.se. Omkring 500 hembygdsföreningar i landet är anslutna till Bygdeband, som ägs av Sveriges Hembygdsförbund och är vår webbplats för lokalhistoria.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter