Besöksmål


Besöksmålen har till syfte att sprida information och skapa intresse kring lokala besöksmål i ett relativt begränsat område med beaktande av föreningens ändamål att värna om natur och kulturvärdena samt inte minst värna om miljön.

Image
Publicerad med tillstånd från Lantmäteriverket. Medgivande M2005/1292
Copyright: Lantmäteriverket Gävle 2002.
 
 
 

Källmaterialet för besöksmålen utgörs dels av informationstavlor som finns på platsen och information från webben. Hembygdsföreningens skrifter och dokumentation är också en viktig informationskälla.

Förening:

Östra Blekinge Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-30 13:19:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östra Blekinge Hembygdsförening (2022-08-20 15:18:37) Kontakta föreningen