# 4 Ur Arvid Nissas minnesbok – Episoder och visor


Ur Arvid Nissas minnesbok - Episoder och visor

av Arvid Nilsson (30 s).
Utgiven 1982.

Skrift nr 4. 30 sidor och 2 illustrationer.

Image

Fantasi och ordglädje - trots allt

I den hårda kampen för levebrödet var ljuspunkterna inte många för dessa generationer av odlare i stenriket. Men de levde i samspel med na­turen och med en lyhördhet för dess krafter, som vi har all anledning att ta efter - om våra sinnen inte redan har blivit alltför avtrubbade och lön­samhetstänkandet helt har tagit över.

Och även torparna hade en fantasi som kunde ta sig uttryck i dikt och sång. Berättande dikter, ballader, är inte bara medeltidens så kallade folkvisor och 1800-talets skillingtryck. Även 1900-talet, industrins och teknikens effektiva sekel, har inspirerat till folklig diktning i vår egen bygd. Naturligtvis är det ingen konstfull poesi. Det är helt enkelt min­nesvärda skeenden och episoder som med större skärpa hugfästes i den rimmade berättelsens form, som också underlättar för minnet. Och som med sina konstlösa melodier också gav den normalt röstbegåvade stoff att förnöja sig själv och andra under ensamma arbetstimmar eller i kret­sen kring den osande fotogenlampan. Eller när man "vilade skömme".

Jag har genom åren samlat ett antal sådana folkliga diktalster, mer el­ler mindre säkert lokaliserade till vårt eget landskap och i synnerhet landsbygden här i öster. Ett nytt tröskverk har kunnat inspirera en av folkdjupets rimmare, trettiotalets vägbyggen i AK:s, Arbetslöshetskom­missionens, regi en annan. Lusten att roa och rent av driva gäck märks helt naturligt ibland - skämtvisan har rötter djupt ner genom seklerna. Men tydlig är också strävan att fånga och kanalisera stämningar av ge­mensam sorg eller glädje.

Måtte vår bygd med sin natur och människor få leva så att den också i kommande tider kan lyfta inbyggarnas sinnen till dikt och sång!

Arvid Nilsson

Innehåll

 • Heren Arvid Nissa med Kannespannen
 • Flatakorgar och lårfor
 • Per-August i Stenstugan
 • Magiska Monument över odlare
 • Den gamla goda tiden
 • Gestalter - Verkliga och overkliga
 • Ruinerna berättar
 • Fantasi och ordglädje- trots allt

Visor

 • Stenhuggarevisan
 • Rallarevisa
 • Karsbovisan
 • Tröskvisan
 • Flymavisan
 • Vårt Älgalag
 • Ramdalavisan
 • Färdevisan
 • Ungskärsvisan
 • Saras Grav
 • Mors visa
Förening:

Östra Blekinge Hembygdsförening

Skapad av: (2013-02-28 12:51:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östra Blekinge Hembygdsförening (2022-09-09 12:17:03) Kontakta föreningen