Gubbmyran


I skogen, ca 40 m från den gamla vägen mellan Stava och Täljö finns grundrester efter torpet Gubbmyran. Det har legat nära gränsen mellan de nämnda gårdarna och har tidvis hört till den ena och tidvis till den andra gården. Grunden ligger på sluttningen av en liten kulle med ett djupt dike (som troligen är sentida) i väster.

Ladugården har troligen legat ca 25 m söder om boningshuset där vi har hittat rester efter grundstenar.Torpet förekommer i skrift första gången 1735 och upphör som torp 1852. Siste torpare var Gustaf Ersson som var född i Össeby-Garn 1788. Efter honom beboddes torpet av arbetaren Anders Lundqvist från Örslösa i Skaraborgs län. Hans son Olaus hade blivit torpare i Granmyran och 1879 flyttade Anders och hustrun Maria Kristina Hellström över och bodde med honom. Därefter tycks Gubbmyran ha varit öde.

När vi började rensa bort grenar och ris för att kunna se grunden spred sig strax en angenäm doft av gräslök. Det växte här och där runt torpgrunden, mest vid östra delen.

Andra uthus bör också ha funnits i anslutning till torpet men det har hittills inte gått att upptäcka var de låg.

Familjedata (pdf)

Faktaruta

Torpets namn: Gubbmyran
Fastighetsbeteckning: Stava 4:2 (tidigare Täljö 2:5)
Adress: -
Art: Dagsverkstorp
Gård: Täljö
Tidigast belagt: 1680
Källa: Österåkers kyrkoarkiv A C:1
Upphörde som torp: 1852
Siste torpare: Gustaf Ersson
Nuvarande användning: -
Inventerat: 1998-1999 av ÖHF:s torpgrupp


Torpare på Gubbmyran:
ca 1680    Hans
ca 1686-1687    Olof
ca 1702-1705    Anders Mårtensson
ca 1732    Anders Andersson
1735-1774    Olof Andersson
1774-ca 1782    Olof Olofsson
ca 1782-1787    Olof Andersson
1787-1788    Olof Olofsson
1802-1810    Jan Jansson
1810-1819?    Nils Jansson
ca 1819-1825    Karl Jansson
1825-1852    Gustaf Ersson

Gubbmyrn

Tillbaka till listan över torp i Österåker

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-03-23 12:46:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gerhard Nuss (2019-03-26 13:18:16) Kontakta föreningen