Dagsverkstorp, lista


Listans länkar leder till texter med eventuella förekomster av foton, husförhörslängder och platsangivelser på statisk karta. Länk till var torpen finns på den interaktiva kartan finns inne i dokumentationen för respektive torp, har den interaktiva kartan mer att berätta än vad som sägs i dokumenten här i dagstorpslistan anges det direkt under torpnamnet i listan nedan med "separat kartinfo".  
 

 

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2018-12-22 13:53:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-09-24 18:17:33) Kontakta föreningen