Vagnstillverkning

Under 2021 fokuserar vi på att sammanställa material omkring smeder och vagnsindustrin.

Gamla anor
Tillverkningen av vagnar har mycket gamla anor i norra Östbo. Redan i början av 1700-talet uppges det att i Tofteryds socken »finnas en myckenhet smeder, som beslå vagnar" vilket tyder på att det redan vid denna tid förekom försäljning till utom häradet belägna trakter. Inom området fanns fyra järnbruk: Eckersholm, Götafors, Götaström och Elghammar med privilegier ifrån 1600-talet. Vid dessa bruk anställdes skickliga smeder. De infödda smederna fick säkert goda impulser från dessa smeder och flera av brukets smeder etablerade sig som egna företagare. Från de närbelägna bruken köpte smederna materialet till vagnsaxlar och skenor samt för övrigt allt det järn, som de behövde. 

Industrialiseringen
Vagnstillverkningen var en viktig inkomstkälla för ortens befolkning. Vid "järnbruksdöden" började binäringen att blomstra ut till en industri.  Enlig kamrer John Bengtsson, Skillingaryd fanns Tofteryds socken vid sekelskiftet 37 smeder varav 15 bodde i Skillingaryd. Även smeder även som drev lantbruk räknas in i siffrorna. Varje smed hade en eller flera arbetare, (smed-drängar). I Åker fanns vid samma tid 24 och i Byarum 15 smeder. Årsproduktionen i Tofteryd var c:a 2.000 vagnar.
 

 


Förening:

Östbo Historiska Sällskap

Ändrad av: Jenny Larsen (2021-03-19 07:53:56) Kontakta föreningen
Skapad av: Jenny Larsen (2021-03-18 14:36:39) Kontakta föreningen