UPPRUSTNING AV OSKARS HEMBYGDSGÅRD:
Vi har gjort en upprustning av hembygdsgården i Oskar dels med att ansluta kommunens vatten och avlopp ttil fastigheten dels byggt om farstukvisten till handikapptoalett samt dragit in varm och kallvatten och installerat en diskbänk i köket.
Detta har möjliggjorts då vi fått bidrag dels från Nybro kommun dels från EU, landsbygds-utveckling. Nybro komun har lämnat bidrag på 268 000:- ur  kommunens landsbygsfond . Vatten och avlopp 243 000:- samt bidrag som medfinansiär med 25 000:- till handdikapptoalett.
Från EU har bidrag beviljats med 179 000:-. Föreningen har själva tillfört en kontantinsats på 23 000:-
Det är med gädje vi nu konstaterar att vi kan erbjuda våra gäster utomordentliga hygieniska utrymmen och styrelsemedlemmar behöver inte längre medtaga vatten hemifrån till kaffekokning och när aktiviteter är avslutade behöver man inte heller ta med disken hem,vilket har förekommit tidigare.
VI RIKTAR ETT STORT TACK TILL NYBRO KOMMUN OCH EU !

 

Toalett utvändigt
Toalett invändigt

Förening:

Oskars Hembygdsförening

Skapad av: Oskars Hembygdsförening (2023-09-13 18:08:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Oskars Hembygdsförening (2023-09-13 18:25:10) Kontakta föreningen