Folkskolan 175 år

Osby Hembygdsförening inbjuder till vår utställning:
Folkskolan 175 år utvecklingen i Sverige och lite om Osby sockens skolhistoria

Vi visar utställningen efter överenskommelse. Ring eller maila för att boka tid, minst 5 personer.

 Välkomna!

Välkommen till Osby Hembygdsförening Gåva från Osby bibliotek

 

De flesta årgångar av Norra Skånes Tidningar från 1948-1984 finns nu i hembygdsföreningens arkiv.
Är du intresserad av någon speciell händelse är du välkommen att besöka arkivet. Ring och beställ tid för besök.

 

 

Vägar till landskap

 

Lördagen den 8 oktober var Sara Williamsson från Skånes Hembygdsförbund hos oss och ledde kursen Vägar till landskap.

Vi fick lära oss hur vi kan hitta historiska kartor på nätet. Efter utskrift av historiska kartor sökte vi i naturen runt Källsved där flera stenar har inskriptioner från tidigt 1800-tal.
Eftermiddagen ägnades också åt industrierna längs med Helge å i Strömsborg.

Skolbesök från Parkskolan

Vi har haft besök av klass 6 d från Parkskolan.
Eleverna hade tema teknik och vi tittade på utvecklingen inom tvätt och samfärdsel.

Här får eleverna prova på att tvätta med klappträ och tvättvagga.

 

Vi började inne i museet och visade olika tvättredskap och berättade om Osbypannans grundare Gösta Darlin.

Tidsgeograferna

Fortsättning på ”Barnen blir tidsgeografer”

Här är de platser i Osby som barnen är intresserade av veta mer om. De kommer att enas om fem platser som de ska söka fakta om hur det har sett ut där en gång i tiden.

TidsgeografernaFotograf: Tidsgeograferna

Barnen blir tidsgeografer

 

Barnen blir Tidsgeografer

Skånes Hembygdsförbund erbjöd oss i Osby Hembygdsförening att delta i ett pilotprojekt, som kopplar samman tid och rum i skolundervisningen, i samarbete med en skolklass i Osby. Projektet var så intressant att vi genast tackade ja. Även den tillfrågade klassläraren blev intresserad och ville delta.

2016 fyller Hembygdsförbundet 100 år och firas med Hembygdens år. Det kommer att ha tema landskapet. Syftet är att lyfta fram Den europeiska landskapskonventionen och projektet bidrar till det.

Eleverna i klassen kommer att utifrån sina intressanta platser i samhället gå tillbaka i tiden och ta reda på historien bakom platserna med hjälp av oss inom hembygdsföreningen. De ska skriva texter, ta fram bilder och ljud som berättar om platsen och programmera det i en QR-kod, Tidsmaskinen. Historien blir synlig i modern teknik. Elevernas dokumentation över processen blir bevarat på Folklivsarkivet i Lund och projektet blir ett pedagogiskt koncept som kommer att erbjudas andra hembygdsföreningar med samarbetande skolor i Skåne.

Här på hemsidan kommer vi att följa arbetet så titta in lite då och då för att se hur det fortskrider.

Marie LjungdahlFotograf: Marie Ljungdahl

Vi besökte klassen och gav dem en introduktion till hur Tidsmaskinen fungerar. På vandring till Hembygdsmuseet fick eleverna testa en i förväg gjord tur med appen. Det var spännande.

Marie LjungdahlFotograf: Marie Ljungdahl

”Kyrkan låter!” utropar en elev när de passerar kyrkan. Här har Sara som är projektledare lagt in ett ljudfönster i appen.

Marie LjungdahlFotograf: Marie Ljungdahl

På besöket hos oss visar vi eleverna var de kan hitta kunskap om Osby. Arkivet, fotosamlingar och bland våra föremålssamlingar är några exempel.

Vi väntar med spänning var deras nerslag i närområdet hamnar.

Välkommen till Osby Hembygdsförening

 

Reparationen av spinneriets vattenhjul i Strömsborg är klar.

 

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

I bröderna Nilssons nedlagda snickerifabrik tillverkades vattenhjulets ”gavlar” liggande av furutimmer som var 5.5 meter långa och 30X30 cm i fyrkant.
På bilden syns vår byggmästare Kim Svanberg, Birger Olsson och Billy, en av våra praktikanter från Naturbruksgymnasiet.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

Även om det var ett precisionsarbete att passa till armarna användes elektrisk motorsåg. Lars-Åke Ljungdahl sågar medan Sven Arneberth arbetar i bakgrunden.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

Birger mäter och ritar inför nästa moment i arbetet med att sammanfoga.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

Gavlarna har nu transporterats till Strömsborg och sätts på plats på axeln, som nu skarvats pga av axelbrottet. På bilden syns Kim, Birger och Robin, en annan praktikant från Naturbruksgymnasiet.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

Det var kroppskrafter som fick gavelarmarna på plats när gavlarna till vattenhjulet skulle monteras. Anders Weréen och Kim hjälps åt.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

Med slägga och skruvtvingar fick vi delarna på plats, passform och precision var perfekt tack vare att vi byggt gavlarna liggande, för att sedan plockas isär och monteras på axeln del för del. Birger ”tvingar” ihop gavelarmarna.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

En gavel består av 8 lötar x 2 som limmades och sågades och frästes på Bröderna Nilssons nya snickerifabrik. Marcus Nilsson var vår handledare och hjärna bakom lötarnas tillverkning. På bilden syns Birger, Sven och Erik Ralsgård som gjorde den sista finputsen på lötarna innan vidaretransport.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

De första lötarna på plats på den inre gavelns armar. Lötarna sammanfogades med träpluggar.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

Alla lötar på plats på den inre gaveln.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

Skovlarna består av tre bräder och brädan i mitten var knepigast att få på plats.
Kim på rygg under inpassningen.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

Birger och Sven monterar stag och stabiliseringar på skovlarna.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

På den yttre gavelsidan sitter ”holkar” som hämtar vatten i kanalen under rotationen och kastar det i en låda. Detta vatten leds in i spinneriet för att användas i tvättkar eller i tvättmaskinen.

Klicka på länken för att komma till tidigare bilder på reparationen av vattenhjulet.
24 oktober 2013 Vattenhjulet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Osby Hembygdsförening

I höst har reparationen av spinneriets vattenhjul i Strömsborg påbörjats.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

Bilden visar den brustna axeln till vattenhjulet vid spinneriet i Strömsborg.
Axeln är av ek, cirka 6 meter lång och fyrkantsågad med måtten 55 x55 cm.
Det nuvarande vattenhjulet byggdes 1935 och då fanns enligt anteckningar axeln redan på plats.
Den ursprungliga fabriken uppfördes 1837.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

 Vattenhjulet från 1935 är till stora delar ruttet och kan inte renoveras utan måste bytas ut i sin helhet.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

Hela det gamla vattenhjulet demonteras bit för bit. Alla järnbeslag och bultar kommer att återanvändas.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

 Vattenhjulet är nu borttaget och endast axeln återstår.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

 Den brustna axeln är nu kapad och lyfts bort. Axeln var rutten i centrum vid kapstället och ytterligare ca en meter fick kapas bort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter