Om oss

Image
  Image  

 

Image   
Image

 

Lokal utveckling Leader/SKÅNES ESS

"Tuff-Tuff Tåget" är ett turismprojekt initierat av Osby Hembygdsförening. Projektet finansieras med medel från Leader och med ideellt arbete.

 

Osby Hembygdsförenings målsättning är att vårda, bevara och synliggöra vår bygds kulturarv och kulturmiljö. Vi vill sprida kunskap om vår bygds kultur och lokalhistoria och föra det vidare till kommande generationer genom olika aktiviteter. Genom att samarbeta med andra hembygdsrörelser och kulturområden vill vi fördjupa våra kunskaper om olika levnadsvillkor. När vi ser tillbaka på hur det var förr kan vi förstå vår nutid och blicka in i och forma vår framtid med hänsyn och respekt.

Image