Orsa Lin och Ull


OBS! Ny kurs under våren 2019:

Linets väg från frö till färdigt garn

Kursen ordnas av Orsa Lin och Ull med stöd av Studiefrämjandet.
Plats: Orsa Centrum i före­ningens lokaler Älvgatan 7
Avgift: 450 kr inkl material
Tider: Start 25 maj 2019. Tider meddelas senare.
Anmälan - information: Ursula Hanses (0250-417 66)
Siv Sparby (0250-442 30)  Jeanette Asperén (070-520 00 18

En praktiskt inriktad kurs – åtta träffar. Du får hjälp av kunniga och entu­sias­tiska ledare – föreningen Orsa Lin och Ull har funnits i 30 år. Kursens mål är att du efter genomgången kurs ska kunna tillräckligt mycket om lin och linbered­ning för att starta egna, litet större projekt.

Gör något med dina egna händer!

Linkursen genomförs centralt i Orsa.
I slutet av augusti är det dags att rycka det lin du varit med om att så. Hösten ägnas åt att göra en färdig produkt.
Linhantverket har gedigna traditioner i vår kultur. Var med och känn skaparglädjen.

Kursplan – 8 kursdagar - lördagar

25/5 Beroende på vilken vår vi får och när jorden är beredd, träffas vi för information om kursen. Om Linfröets användnings­områden. Vi gör i ordning åkern och sår lin
2. Linets historia. Vi provar handredskapen.
3. Vi rensar linlandet. Olika rötningsmetoder – och deras resultat (kvalitet på linet). Vi ordnar vattenrötning.
4. Vattenrötningen är kanske klar – då tar vi upp linet och hänger på tork. Linets skötsel.
5. Vi rycker linet, hänger på tork och provar att använda linhalmen till konsthantverk.
6. Hantverksmässig linberedning.
7. Vi spinner linet.

 

Image

 

Orsa Lin och Ull har rötter i Orsa Slöjdlag, men är en egen fristående ekonomisk förening.

1983 började man fundera på att bilda en egen linförening. Våren 1984 hade man interimsval och idag har man ca.40 medlemmar.1985 fick man tillgång till en ladugårdsbyggnad att ha som lokal, med diverse upprustning och justering kom man igång. I lokalen finns maskiner, man övertog (ärvde) en gammal men väl fungerande bråkmaskin av slöjdlaget. På senare år har man även köpt in en ny skäktmaskin. Slöjdlaget har ett antal andelar i Orsa Lin ekonomisk förening.

Under vinter-halvåret har vi spinnhelger ca en gång i månaden och den som vill får vara med och lära sig hantera lin, bl.a. väver vi dukar.

Under sommaren har vi en liten försäljningslokal.

Skolor i Orsa har vid flera tillfällen besökt Orsa Lin. Från Skattungbyn kommer kursen "Ekologisk odling och hållbar livsföring" och besöker och får hjälp och tips. Mora folkhögskola kommer också varje år med sin textillinje.

Vi tar även emot grupper efter överenskommelser (bokningar) som får undervisning och får försöka göra något av linet.

Image

För hundra år sedan odlades lin på runt 18 hektar i Orsa och dess byar, mest för husbehov och kläder.

Orsa Lin jobbar från frö till väv dvs vi sår och odlar på åkern bakom lokalen. Vi odlar s.k. spånadslin. Skördetidpunkten kan väljas högst olika, beroende på odlarens egna speciella önskemål och intresseinriktning. Så snart linet skördats måste det fälttorka så snabbt och väl som möjligt, detta för att linstjälkens fysiologiska utmognad och torkning skall bli fullständig.

Det gamla uttrycket "beredning" av linet innefattar samtliga procedurer som halmen måste genomgå innan man är framme vid den färdiga spinnbara fibern:

Man börjar med rötningen vilket innebär att man lägger linet i vatten eller på backen, när man lägger det på backen får det inte vara för torrt, det används vid blöta somrar. Vid vattenläggning tar det 2-4 veckor beroende på vattentemperaturen. På grund av Orsas geografiska läge kan man inte skörda och röta samma år. Man rötar för att lösa upp växtlimmet som håller ihop fiberknipperna med ved-delen.

Nu gäller det att avskilja fibern och veden, det sker i två etapper, bråkning och skäktning. Syftet med bråkningen är att ta bort stjälkens vedpartiklar, alla stjälkens vedpartiklar - "skävor" -  faller emellertid inte bort genom bråkningen. Åtskilligt med skävor häftar mer eller mindre fast vid fiberbanden, det tar skäktningen bort. I den högmekaniserade stordriften sker bråkning och skäktning på samma gång. Man beräknar att en något så när van handbråkare kan avverka mellan 40-80 kilo rötat linhalm per dag.
Syftet med skäktningen är att slutgiltligt befria linfibern från de skävor som ännu är kvar efter bråkningen. Slutresultatet av skäktningen blir dels sammanhängande, rena fiberband - skäkttågor. Vid såväl hand- som maskinskäktning är arbetsprincipen den samma. Utslagningen av skävorna sker med hjälp av en skäktkniv. Vid handskäktning arbetar kniven endast på en sida av linet, dessutom sker knivnedslaget mot linet linjärt, rakt uppifrån. Linet måste därmed vändas för att få ett bra resultat. Vid skäktningen behövs två redskap skäktkniv och skäktbräda. Kniven är av bokträ och brädan är av furuträ.

Därefter häcklas linet, sedan kardas linet innan det är klart att spinnas.

 

Åter till startsidan

 

 

 

 

Förening:

Orsa-Skattunge Hembygdsförening

Ändrad av: Orsa-Skattunge Hembygdsförening (2020-02-12 10:43:54) Kontakta föreningen
Skapad av: Orsa-Skattunge Hembygdsförening (2012-04-22 21:06:36) Kontakta föreningen