Kulerskorna i Orsa


Kontaktperson för Kulerskorna i Orsa är Maja Ohlsén-Hansson: tel: 070-351 94 58

Föreningen har till ändamål att främja kulning och vallmusikens bevarande och utveckling.
Vi har varit en grupp sedan 2013. Inger Kärnekull Jakobsson tog initiativ till att bilda gruppen. Nu består Kulerskorna i Orsa av 7 kulerskor och en hornblåsare.

Musiken på fäboden var ofta knuten till arbetet. Lockropen fungerade som kommunikation mellan människor och djur och också mellan fäbodarnas vallkullor. Rop och melodier blandades med melodislingor i höga lägen oftast utan text och med mycket inslag av improvisation. Olika lockrop användes till olika djur, och liknade ofta djurens läten. Även vallvisor, psalmer och trallar var vanligt att sjunga på fäboden. Instrument som förknippas med fäbodmusik är kohorn, näverlur och spilåpipa.

Fäboddrift har funnits i Norden sedan medeltiden och i Orsa finns många fäbodar kvar, bland annat Skräddar Djurberga. I juni fördes djuren från den egna gården bort till fäboden för att beta i skogen. Detta gjordes eftersom man behövde växtligheten runt gården som vinterfoder. Det var kvinnorna som arbetade på fäboden. Både unga och äldre kvinnor från byn arbetade juni till september med vallning, mjölkning, smör- och osttillverkning, stickning av sockar och tillverkning av vispar. Arbetet som vallkulla var eftertraktat trots att det ofta var ensamt och slitigt.

Image

"För mig är kulning en urkraft som jag kommer i kontakt med, men inte riktigt förstår."  (Inger Kärnekull Jakobsson)

"Att få gå ut och sjunga och höra hur rösten bär, det är lite himmelskt." (Carina Wennberg)

Image

Under sommarhalvåret ger Kulerskorna i Orsa konserter. Midsommardagen på Hembygdsgården,
Fäboddagen i Skräddar Djurberga, Hembygdsgårdens dag och Fäbodmusik på Enåbergs fäbod
har varit återkommande.

Varje år bjuder vi in en inspiratör till gruppen. Kerstin Sonnbäck, Agneta Stolpe, Annelie Norell,
Johanna Bölja Herzberg och Karin Ohlsén har besökt oss och lärt oss traditionella visor och kulningar.

I hembygdsföreningens årsskrift (årgång 4, 2014) finns en artikeln "Min väg till kulningen" av Inger Kärnekull Jakobsson.

Här är en intressant Artikel i Mora Tidning om Kulerskorna.

 

Åter till startsidan

Förening:

Orsa-Skattunge Hembygdsförening

Ändrad av: Orsa-Skattunge Hembygdsförening (2020-02-12 10:21:39) Kontakta föreningen
Skapad av: Orsa-Skattunge Hembygdsförening (2018-11-21 10:46:21) Kontakta föreningen