Orsadräkten


Behöver du hjälp och råd med din orsadräkt?

Eller vill du hyra en orsadräkt för ett högtidligt tillfälle?
Hembygdsföreningen har dräkter och dräktdelar för uthyrning.
Kontakta Kristina Westerhagen tel. 072-211 00 49  eller Eva Hårdén tel. 073-727 29 90

Kurs i orsadräktssömnad. Tisdagar kl 19-21. 40 kr/kväll. Info Kristina Westerhagen tel. 072-211 00 49

Orsadräkten hör till de ålderdomligaste svenska folkdräkterna.
Det var Karl Erik Forsslund som var den förste att klarlägga dräktskicket i Orsa under 1910-talet då han gjorde sina betydande materialsamlingar. (I boken "Med Dalälven från källorna till havet.)
Näsnissa Olof Samuelsson i Oljonsbyn tog senare metodiskt upp arbetet och skrev en dräktalmanacka. (Publicerad i Dalarnas Hembygdsbok 1934.)
Det finns även en opublicerad beskrivning av Albert Alm, som gjordes på uppdrag av Nordiska museet 1931.
Innan detta hade bland andra Linné (1734) och Hülphers (1756) gjort noteringar om dräktskicket i Orsa vid sina Dalaresor.

Dräktskicket har naturligtvis ändrats över tiden och det finns många varianter av dräkten.
Här vill vi beskriva hur vi använder dräkten idag.
Via länkarna nedan kan man läsa om kvinnodräkten och mansdräkten från Orsa, med exempel på dess nuvarande utseende och användning.
Beskrivningen är hämtad ur boken ”Orsadräkten” som gavs ut av Orsa-Skattunge Hembygdsförening i slutet av 1970-talet, med Greta Jakobsson som författare och Kaisa Bäcklund som illustratör. Orsamål används för de olika dräktdelarna.

 

Kvinnodräkten      Mansdräkten

Åter till startsidan

Förening:

Orsa-Skattunge Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-31 13:43:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Orsa-Skattunge Hembygdsförening (2022-07-12 11:05:10) Kontakta föreningen