Orsa Hembygdsgård

Våren 1917 påbörjades byggandet av Hembygdsgården, 7 år efter föreningens bildande. Sockenmännen hade redan år 1915 på kommunalstämman beslutat att upplåta sockenundantaget vid Enåbron som tomtplats för en hembygdsgård. Den första byggnaden utgjordes av Enkelstugan som nybyggdes på platsen.

1920 anslöt sig Orsa hembygdsförening till Dalarnas Hembygdsförbund där Ankarcrona var ordförande. Den ena byggnaden efter den andra förvärvades till hembygdsgården. De märktes ned och kördes fram utan ett öres ersättning. Som tack ordnades ett gammaldags ”timmerkalas” där man bjöd på ”jåtå” (mat på orsamål).

1949 ville man komplettera hembygdsgården med en gedigen slöjdstuga i gammal byggnadsstil och ingenjör Erik Moraeus utarbetade förslag. 1952 färdigställdes slöjdstugan och var en tillökning av stora mått. Bygden hade fått en lokal som var tjänlig att använda för föreningens underavdelningar och andra föreningar samt till fester och arrangemang. I slutet av 70-talet gjordes, med folkdansarna som drivande part, en stor tillbyggnad av en dansloge som invigdes 1980.