Framflyttat årsmöte


Årsmöte i Offerdals Hembygdsförening kommer p g a rådande pandemi att flyttas fram till juni. Mer information om tid för möte kommer senare.

/Styrelsen


Editerad av: Kjell-Erik Jonasson (2021-02-03 15:44:33)