Välkomna till Norrbo hembygdsgårds årsmöte!
17 mars 2024, kl 14:00 i Norrbo Folkets Hus
Ta gärna del av dokumenten inför mötet, de finns länkade längst ned

Dagordning: (OBS! Dagordningen har blivit uppdaterad, den aktuella finns nedan)

1. Årsmötet öppnas
2. Parentation
3. Val av årsmötespresidium (ordförande och sekreterare)
4. Fastställande av dagordning
5. Godkännande av kallelsen
6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
7. Verksamhetsberättelse för 2023
8. Förvaltningsberättelse för 2023
9. Revisionsberättelse
10. Frågan om ansvarsfrihet för det gångna året
11. Förslag från styrelsen om nya stadgar som ska gälla fr.o.m. årets årsmöte
12. Val av ordförande på ett år
13. Val av styrelseledamöter för två år
14. Val av styrelsesuppleanter för två år
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Frågan om medlemsavgift
18. Planer för kommande år
19. Motioner
20. Övriga frågor
21. Mötet avslutas med fika

Länkar till mötets dokument: (Klicka på ikonen som det står PDF på)

Verksamhetsberättelse Norrbo hembygdsgård 2023

Förslag på nya stadgar för Norrbo hembygdsförening 2024

Nuvarande stadgar för Norrbo hembygdsförening från 1950


Förening:

Norrbo Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Monica Wadsworth (2024-02-24 16:28:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Monica Wadsworth (2024-03-10 18:41:39) Kontakta föreningen