Under 2024 kommer vi att renovera samtliga fönster och ytterdörrar på huvudbyggnaden. 90% av kostnaderna kommer att täckas av stöd från Länsstyrelsen (Jordbruksverkets landsbygdsprogram och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling). 

Läs mer här


Förening:

Norrbo Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Monica Wadsworth (2023-12-07 19:14:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Monica Wadsworth (2023-12-07 19:19:21) Kontakta föreningen