Äntligen dags för årsmöte! Ta med dig dina goda idéer och kom till Norrbo Folkets hus måndag 3 april klockan 18.30. Dagordning enligt nedan. Vi bjuder på fika!

Hälsningar Styrelsen

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande till mötet.
 3. Val av sekreterare till mötet.
 4. Val av två justeringspersoner.
 5. Godkännande av kallelsen.
 6. Verksamhetsberättelse för 2022.
 7. Förvaltningsberättelse för 2022.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för det gångna året.
 10. Val av ordförande på ett år.
 11. Val av styrelseledamöter för två år.
 12. Val av styrelsesuppleanter för två år
 13. Val av revisorer.
 14. Val av valberedning.
 15. Frågan om medlemsavgift.
 16. Planer för kommande år.
 17. Motioner.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötet avslutas med fika.

Förening:

Norrbo Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Kristina Von Dolwitz (2023-03-14 16:12:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kristina Von Dolwitz (2023-03-14 16:14:57) Kontakta föreningen